Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

DİPLOMA PROJESİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC402 Güz 4 6 7 15

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof. Dr. Erkin ERTEN, Doç. Dr. Nerime Cimcoz, Dr. Öğr. Üyesi Burçin KUTSAL, Öğr. Gör. Şeref ALDEMİR, Öğr. Gör. Ergün İlkay, Öğr. Gör. Yusuf Suat BEDEN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı
İçeriği

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme.
2 Mimarlık alanı ile ilişkili olan disiplinler arası etkileşimi keşfetme
3 Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisini keşfetme
4 Mimarlık alanındaki bilgi,yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerisine sahip olabilme.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Çalışma kavramının tanımlanması. Teorik anlatım, şemalar ve balon diagram kullanımı
2 Kullanıcı görüntülerinin ve işlev şemasının tanımlanması. Eskiz Problemi 1. Araştırma ve anket yöntemleri kullanımı, alternatif çalışmaların sunumu
3 İşlev-hacim-kitle ilişkilerinin tanımlanması, stüdyo kritikleri. Eskiz ve çalışma maketi kullanımı
4 1/500 ölçekte mekân düzenlemeleri, asal ve ara işlevler, mekan kurgulanması, stüdyo kritikleri. Eskiz ve çalışma maketi kullanımı
5 1/500 ölçekte tasarlanan birimin modüler olabilme olanaklarının araştırılması. 1/200 ölçekte tasarlanan birimin büyümede esnek olabilme olanaklarının araştırılması. Eskiz ve çalışma maketi kullanımı
6 1/500 ölçekte tasarlanan birimin işlevsel esnek olabilme olanaklarının araştırılması. Final problemin verilmesi, stüdyo kritikleri. Uygulamalar
7 1/500 ölçekte tasarlanan birimin biçim, strüktür, anlam, oran, estetik, sistem, vb. değeri. Stüdyo kritikleri. Uygulamalar
8 Ara sınav Veri grafiklerinin hazırlanması
9 Proje Değerlendirmesi: Stüdyo kritikleri. Uygulamalar
10 Stüdyo kritikleri. Uygulamalar
11 Stüdyo kritikleri. Uygulamalar
12 Stüdyo kritikleri. Uygulamalar
13 Stüdyo kritikleri. Uygulamalar
14 Stüdyo kritikleri. Uygulamalar
15 Final Proje Değerlendirmesi Uygulamalar
16 Son Sınav Veri grafiklerinin hazırlanması

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Uğurlu, F.Y. Mimari Projeye Giriş, KDMMA, Konya, 1979.Uğurlu, F.Y. Mimari Tasarım Sorunlarında Kılgı-Kuram İlişkisi, Kozan Ofset, Ankara, 2001.Tanalı, M.Z, Onur, A.Z., Modern Sonrası Mimarlık Üzerine Notlar, Mimarlar Odası, Ankara, 2004.Tanalı, M.Z, Sevgili Düşünceler, Mimarlar Derneği, Ankara, 2002.Tanalı, M.Z, Sadeleştirmeler, Alp Yayınevi, Ankara, 1998.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %30 Ara Sınav Ara Sınav
2 %70 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme. 5 1͵2
2 Mimarlık alanı ile ilişkili olan disiplinler arası etkileşimi keşfetme 11 1͵2
3 Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisini keşfetme 13 1͵2
4 Mimarlık alanındaki bilgi,yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerisine sahip olabilme. 10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 10 140
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 10 10
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 14 13 182
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 8 8
  450