Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

AKUSTİK
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC417 Güz 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr. Öğr. Ü. Halil Fikret OKUTUCU
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrenciye, hacimlerin akustik planlamasına yönelik temel bilgileri kazandırmak.
İçeriği Sessel ve işitsel olaylarda temel kavramlar, açık hava ve kapalı mekanda ses alanı arasındaki ayrımlar, kapalı mekanlarda sesin yansıması ve yutulması, hacim akustiği parametreleri, yansışım olayı ve süresi, optimum yansışım süresi, ses düzeyi hesapları, ilk yansımalar, varlık ölçütü ve yanıt eğrisi, akustik kusurlar ve önlemleri konularında temel bilgiler, mevcut salonların incelenmesi ve bir konferans salonunun hacim akustiği projesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Ses ile ilgili tanımları, fiziksel olayları, sesin doğmasını, yayılmasını, yansımasını, kırılmasını, yutulmasını, geçmesini ifade edebilme.
2 Sesin işitsel özelliklerini ve türlerini, düzeyini, gürültüyü açıklayabilme. Gürültünün insan üzerindeki olumsuz etkilerini açıklama.
3 Gürültü kontrolünün ölçülerini, ilkelerini betimleme.
4 Kent planlamasında ve hacim planlamasında gürültü kontrolünü etkin ve ekonomik uygulama.
5 Gürültü kontrolünde uygun yapı elemanlarını ve malzemeyi seçebilme.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Hacim akustiği konularının mimarideki yeri. Teorik Anlatım
2 Sesin bileşenleri. Müzik, Konuşma ve Gürültünün temel özellikleri. Teorik Anlatım
3 Hacim Akustiği temel ilkeleri, açık ve kapalı mekanlarda akustik ortamlar arasındaki ayrımlar. Teorik Anlatım
4 Hacim akustiği ölçütleri (T60, EDT, C80, D50, TS gibi). Teorik Anlatım
5 Yansışım süresi hesap yöntemleri ve uygulamaları. Konferans salonu yansışım süresi hesabı Teorik Anlatım
6 Yapı akustiği konularının mimarideki yeri Teorik Anlatım
7 Yapı akustiği konularının mimarideki yeri Teorik Anlatım
8 Ara Sınav
9 Giydirme cam cepheli binlarda gürültü yalıtımı ve sorunları Teorik Anlatım
10 Giydirme cam cepheli binlarda gürültü yalıtımı ve sorunları için detay çizimi Teorik Anlatım
11 Hacimlerde akustik kusurlar ve önlemleri Teorik Anlatım
12 Mevcut salonların hacim akustiği ölçütleri açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi. Teorik Anlatım
13 Hacim akustiği konularına yönelik bilimsel çalışmalara ilişkin örneklerin, öğrenciler tarafından araştırılması, incelenmesi ve seminer olarak sunulması. Teorik Anlatım
14 Hacim akustiği konularına yönelik bilimsel çalışmalara ilişkin örneklerin, öğrenciler tarafından araştırılması, incelenmesi ve seminer olarak sunulması. Teorik Anlatım
15 Hacim akustiği konularına yönelik bilimsel çalışmalara ilişkin örneklerin, öğrenciler tarafından araştırılması, incelenmesi ve seminer olarak sunulması. Teorik Anlatım
16 Final Sınavı

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Özgün ders notları
2 Media Acoustics ve Architectural Acoustics Eğitim CD’leri
3 Sirel, Ş., 1980. Yapı Akustiği I, İDMMA Basımevi, İstanbul.
4 Sirel, Ş., 1981. Hacim Akustiğinde Yansışım Süresi, Yapı Fiziği Bilim Dalı Yayınları, İDMMA Basımevi, İstanbul.
5 Templetion, B., Saunders, D., “Acoustic Design”, The Alden Press., UK., 1987.
6 Karabiber, Z., 1991. Mimari Akustikle İlgili Başlıca Tanım, Terim, Formül ve Büyüklükler, Y.Ü.Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, İstanbul.
7 Maekawa, Z., Lord, P., “Environmental and Architectural Acoustics”, E&F Spon., UK., 1994.
8 Maekawa, Z., Lord, P., Environmental and Architectural Acoustics, E & FN SPON, London, 1994.
9 Irvine, L.K., Richards, R.L.: Acoustics and Noise Control Handbook for Architects and Builders, Krieger Publishing Company, USA, 1998.
10 Heinrich Kutruff, Room Acoustics, Taylor & Francis, London, Newyork,1999

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Ses ile ilgili tanımları, fiziksel olayları, sesin doğmasını, yayılmasını, yansımasını, kırılmasını, yutulmasını, geçmesini ifade edebilme. 4 1͵2
2 Sesin işitsel özelliklerini ve türlerini, düzeyini, gürültüyü açıklayabilme. Gürültünün insan üzerindeki olumsuz etkilerini açıklama. 10 1͵2
3 Gürültü kontrolünün ölçülerini, ilkelerini betimleme. 3͵4͵10 1͵2
4 Kent planlamasında ve hacim planlamasında gürültü kontrolünü etkin ve ekonomik uygulama. 9͵11 1͵2
5 Gürültü kontrolünde uygun yapı elemanlarını ve malzemeyi seçebilme. 10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 3 3
  90