Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

KLASİK DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC477 Güz 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Okt. Hülya Solmaz
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Osmanlı Mimari Mirasını tanıyıp kendi değerlerimizi,kültürümüzde var olanı hatırlatıp farkındalık yaratmak,iç mekan bezemesi ve düzenlenmesi öğretilerek öğrencilerin tasarım becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak; ayrıca her ölçekte üslup,dönem,yapım teknikleri ve toplumsal içerikler bağlamında analiz,inceleme ve yorum becerisi kazandırmak.
İçeriği Mimar Sinan'ın mimari yapılarıyla Osmanlı Coğrafyasında tarihi çevre ve kültür silüetini tanıyarak mimari yapıların form,üslup,plan ve süslemeyle ilgili bilgi sahibi edindirerek mekan kullanımı konusunda işlevselliği ön plana çıkarark uyumlu bir kompozisyon oluşumuna yardımcı olmak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Sanat kültürü,bezeme,el sanatları ve estetik üretimine yönelik araştırma
2 Mimarlık alanında farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme
3 Mimari anlayışları örneklendirebilme
4 Elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi
5 Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda bilinçlendirme
6 Mimari alanda projeleri yorumlama,analiz ve değerlendirme yetkisi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Ders konuları hakkında genel bilgi Teorik Anlatım
2 Fatih Camii,Beyazıd Camii,Haseki Camii Teorik Anlatım ve Görseller
3 Şehzade Camii,Sülymaniye Camii, Teorik Anlatım ve Görseller
4 Selimiye Camii,Sultan Ahmet Cami, Teorik Anlatım ve Görseller
5 Yeni Camii Teorik Anlatım ve Görseller
6 Medreseler(Haseki Medresesi) Teorik Anlatım ve Görseller
7 Şehzade Medresesi,Rüstem Paşa Medresesi Teorik Anlatım ve Görseller
8 Ara Sınav Klasik Sınav
9 Mihrimah Sultan Medresesi,Selimiye Medresesi Teorik Anlatım ve Görseller
10 Geç Dönem Osmanlı Mimarisi Teorik Anlatım ve Görseller
11 Nur-u Osmaniye Camii,Laleli Camii Teorik Anlatım ve Görseller
12 Dolmabahçe Camii,Ortaköy Camii Teorik Anlatım ve Görseller
13 Aksaray Valide Camii Teorik Anlatım ve Görseller
14 Sunum Teorik Anlatım ve Görseller
15 Sunum Teorik Anlatım ve Görseller
16 Son Sınav Klasik Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Prof.Dr.Oktay ASLANAPA
2 Doğan KUBAN
3 Kabalcı Yayıncılık
4 Yem Yayınları
5 Adnan TURANİ
6 Remzi Kitap Evi
7 Celal Esat ARSEVEN

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Sanat kültürü,bezeme,el sanatları ve estetik üretimine yönelik araştırma 15 1͵2
2 Mimarlık alanında farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme 4 1͵2
3 Mimari anlayışları örneklendirebilme 12 1͵2
4 Elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi 4 1͵2
5 Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda bilinçlendirme 8 1͵2
6 Mimari alanda projeleri yorumlama,analiz ve değerlendirme yetkisi 3 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 3 3
  90