Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC454 Bahar 2 0 2 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Bölüm Eğiticileri
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Fiziksel çevre denetimi ile ilgili temel ilkelerin aktarılmasıyla insan sağlığına uygun sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasının sağlanması
İçeriği -Mesleki sorumluluk ve etik kavramlarının tanıtımı -Fiziksel çevre kavramının tanıtımı -Doğal malzeme kullanımı ile fiziksel çevre denetimi ilişkisi -Acil durum yönetimi -İlk yardım öğrenimi kazanımı -Bioklimatik tablo kullanımı

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı tasarımlar için bilimsel ve teknolojik açıdan bilgi toplamak
2 Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilme ve eleştirel düşünme
3 Fiziksel çevre ve insan davranışları bağlamında ihtiyaçları ve kültürel farklılıkları tanıma
4 Meslek pratiğini geliştirme bağlamında güncel teknolojileri takip etme
5 Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik tekniklerini okuma ve kullanma
6 Meslek etiğini kavrayabilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Dersin tanıtımı - Fiziksel çevre denetimi I dersinin konularına - sınavına geri bakış Sözel ve görsel anlatın
2 Güvenlik mevzuatının incelenmesi Sözel ve görsel anlatın
3 Güvenlik mevzuatının incelenmesi Sözel ve görsel anlatın
4 Güvenlik mevzuatının incelenmesi Sözel ve görsel anlatın
5 Güvenlik mevzuatının incelenmesi Sözel ve görsel anlatın
6 Güvenlik mevzuatının incelenmesi Sözel ve görsel anlatın
7 Güvenlik mevzuatının incelenmesi Sözel ve görsel anlatın
8 Ara sınav
9 Sunum:Kalite Yönetim Sistemleri Sözel ve görsel anlatın
10 Sunum:Kalite Yönetim Sistemleri Sözel ve görsel anlatın
11 Temel hukuka giriş Sözel ve görsel anlatın
12 Temel hukuka giriş Sözel ve görsel anlatın
13 Temel hukuka giriş Sözel ve görsel anlatın
14 Mahkeme kararlarının incelenmesi Sözel ve görsel anlatın
15 Final sınavına hazırlık Sözel ve görsel anlatın
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Cottom-Wirslow, M., (1990). “Environmental Design: The Best Architecture and Technology”. PBC. Brookes, A.J., (1990). “The Building Envelope”. Butterwith Architecture. Berköz, E. (1983). “Güneş Işınımı ve Yapı Dizaynı”, Profesörlük Tezi. İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları. Özkaya, M. (1972). “Aydınlatma Tekniği” . İTÜ Matbaası.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı tasarımlar için bilimsel ve teknolojik açıdan bilgi toplamak 5͵8͵9 1͵2
2 Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilme ve eleştirel düşünme 5͵8͵9 1͵2
3 Fiziksel çevre ve insan davranışları bağlamında ihtiyaçları ve kültürel farklılıkları tanıma 5͵8͵9 1͵2
4 Meslek pratiğini geliştirme bağlamında güncel teknolojileri takip etme 5͵8͵9 1͵2
5 Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik tekniklerini okuma ve kullanma 5͵8͵9 1͵2
6 Meslek etiğini kavrayabilme
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 4 4
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 4 6 24
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 4 4
16 Son Sınav 1 1 1
  90