Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

RESTORASYON
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC465 Güz 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) YOK
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. AYşe İNCE
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Tarihi çevre, anıt kavramlarının açıklanması, çevre, insan, anıt ilişkilerinin kurulması, anıtlardaki bozulma nedenlerinin irdelenmesi ve restorasyon projelerinde öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenlerin açıklanması.
İçeriği "Restorasyon hakkında genel bilgi, taşınmaz kültür varlıklarını değerlendirme ölçütleri. Anıtlarda bozulmaya neden olan iç ve dış etkenler. Restorasyon öncesi yapılması gereken çalışmalar, rölöve, belgeleme. Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması. Restorasyon tekniklerine genel bakış.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Öğrenci, restorasyon,rölöve, restitüsyon kavramlarını öğrenir
2 Öğrenci, tarihi çevre, anıt kavramlarını öğrenir, Öğrenci, anıtlardaki bozulma nedenlerinin irdeler
3 Öğrenci, çevre, insan, anıt ilişkilerini kurar
4 Öğrenci, restorasyon, rölöve, restitüsyon projelerinde dikkat edilmesi gereken kuralları öğrenir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Giriş, ders tanıtımı Anlatım
2 Koruma nedir? Kültür varlıklarının sınıflandırılması Anlatım
3 Neden korumalıyız? Kültür varlıklarının değeri Anlatım
4 Koruma tarihinin gelişimi Anlatım
5 Venedik Tüzüğü ve UNESCO Anlatım
6 Türk Evi Anlatım
7 Türk Evi Anlatım
8 Ara sınav Sınav
9 Rölöve ölçüsü alma teknikleri Sınıf içi çalışma
10 Rölöve çalışmaları,fotoğrafla belgeleme Alan çalışması
11 Rölöve çalışmalarının yapılması Alan çalışması
12 Rölöve çalışmalarının yapılması Alan çalışması
13 Rölöve çizimlerinin yapılması Alan çalışması
14 Rölöve çizimleri için kritik alınması Sınıf içi çalışma
15 Rölöve çizimleri için kritik alınması Sınıf içi çalışma
16 Son Sınav Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 AHUNBAY Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul, 1995
2 ERDER C., Tarihi Çevre Bilinci, ODTÜ Yayınları, Ankara, 1975
3 ASATEKİN G.N., Kültür ve Doğa Varlıklarımız Neyi, Niçin, Nasıl Korumalıyız?, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara,2004
4 Restorasyon -Konservasyon Dergileri, Süreli yayın,İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul
5 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Öğrenci, restorasyon,rölöve, restitüsyon kavramlarını öğrenir 15 1͵2
2 Öğrenci, tarihi çevre, anıt kavramlarını öğrenir, Öğrenci, anıtlardaki bozulma nedenlerinin irdeler 12 1͵2
3 Öğrenci, çevre, insan, anıt ilişkilerini kurar 7 1͵2
4 Öğrenci, restorasyon, rölöve, restitüsyon projelerinde dikkat edilmesi gereken kuralları öğrenir 6 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 3 1 3
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 4 4
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 6 3 18
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 7 7
16 Son Sınav 1 1 1
  90