Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

RESTORASYON II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC466 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) YOK
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Ayşe MANAV
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Taşınmaz kültür varlıklarının restitüsyon projelerinin çizimi konusunda teknik bilgiye ve yöntem bilgisine sahip olmak. Yapılacak olan bir restorasyon projesinde, müdehale kararlarını alabilmek
İçeriği Daha önce rölövesi alınmış bir yapının, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması. Yapının, içinde bulunduğu çevre ile uyumlu ve sürdürülebilir bir biçimde yeniden işlevlendirilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Restitüsyonda kaynak kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
2 Restitüsyon analizi ve çizimi yapabilmek
3 Restorasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak
4 Koruma ilkeleri ve müdehale ilgili tüzükleri bilmek
5 Restorasyon projesi çizimlerini yapabilmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Dersin içeriği hakkında bilgi verilmesi, çalışma gruplarının belirlenmesi ve yapıların belirlenmesi Anlatım
2 Rölöve, restitüsyon ,restorasyon konularında genel tekrar. Restitüsyon ne için gereklidir? Yöntemleri nelerdir? Anlatım
3 Restitüsyon kaynakları Anlatım
4 Belirlenmiş olan yapıda kaynakların incelenmesi Anlatım
5 Restitüsyon çalışmasının incelenmesi Kritik
6 Restitüsyon çalışmasının incelenmesi Kritik
7 Restitüsyon çalışmasının incelenmesi Kritik
8 Ara sınav Ara Sınav
9 Restorasyon Teknikleri/ Güçlendirme Anlatım
10 Yapıların yeniden işlevlendirilmesi Anlatım
11 Tek yapı ölçeğinde rölöve, rest,tüsyon, restorasyon projesi teknik şartnamesi Anlatım
12 Koruma ilkeleri Anlatım
13 Restorasyon Çizimi Kritik
14 Restorasyon Çizimi Kritik
15 Restorasyon Çizimi/ Sunum Kritik
16 Son Sınav Final sınavı

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 AHUNBAY Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul, 1995
2 Ulusal yasa ve yönetmelikler
3 Anıtlar Yüksek Kurulu İlke Kararları
4 Restorasyon -Konservasyon Dergileri, Süreli yayın,İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Restitüsyonda kaynak kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak 6
2 Restitüsyon analizi ve çizimi yapabilmek 7
3 Restorasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak 7
4 Koruma ilkeleri ve müdehale ilgili tüzükleri bilmek 7
5 Restorasyon projesi çizimlerini yapabilmek 7
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 5 5
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 10 20
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 5 5
  90