Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC428 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Başak Yüncü
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı iç mimarlık öğrencilerinin sürdürülebilirlik konularındaki bilinçlerini artırmak ve mezun olduklarında çevre dostu bina projelerinde çalışmalarını kolaylaştıracak bilgi alt yapısını oluşturmaktır.
İçeriği Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir yapılı çevre, sürdürülebilir tasarım ölçütleri, "beşikten kapıya" ve "beşikten mezara" yaşam döngüsü analizi, çevresel ürün beyanları, uçucu organik bileşen salınımları, yeşil bina sertifikaları ( LEED, BREEAM, ÇEDBİK-Konut)

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Genel sürdürülebilirlik terminolojisine aşina olma
2 Tasarım önerilerinde sürdürülebilir malzemeleri seçme ve kullanma
3 Sürdürülebilir yapılı çevre hakkında tartışabilme
4 Yapı malzemelerinin ve binaların yaşam döngüsü analizlerini okuyabilme ve bunları tartışabilme
5 Çevresel ürün beyanlarını okuyabilme ve karşılaştırabilme
6 Uçucu organik bileşen salınımları ile iç ortam hava kalitesi arasında ilişki kurabilme
7 Yeşil bina sertifikalarını (LEED, BREEAM, ÇEDBİK-Konut) tanıma
8 Sürüdülebilir tasarım ölçütleri hakkında farkındalık kazanma

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İçerik - Sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirliğin sosyal, ekonomik ve çevresel olarak ele alınması. Neden sürdürülebilir olmalıyız? Sözlü ve görsel anlatım
2 Sürdürülebilir tasarım ölçütleri Sözlü ve görsel anlatım
3 Sürdürülebilir tasarım ölçütleri Sözlü ve görsel anlatım
4 Sürdürülebilir yapılı çevre ve yeşil bina sertifikaları (LEED, BREEAM, ÇEDBİK-Konut) Sözlü ve görsel anlatım
5 Sürdürülebilir yapılı çevre ve yeşil bina sertifikaları (LEED, BREEAM, ÇEDBİK-Konut) Sözlü ve görsel anlatım
6 Yeşil binalar için malzemeler: sürdürülebilir ve düşük salınımlı yapı malzemeleri Sözlü ve görsel anlatım
7 Ara sınav öncesi konuların gözden geçirilmesi Sözlü ve görsel anlatım
8 Ara Sınav
9 "Beşikten kapıya" ve "beşikten mezara" yaşam döngüsü analizleri, çevresel ürün beyanları Sözlü ve görsel anlatım
10 "Beşikten kapıya" ve "beşikten mezara" yaşam döngüsü analizleri, çevresel ürün beyanları Sözlü ve görsel anlatım
11 "Beşikten kapıya" ve "beşikten mezara" yaşam döngüsü analizleri, çevresel ürün beyanları Sözlü ve görsel anlatım
12 İç ortam kalitesi, uçucu organik bileşen salınımları ve testleri Sözlü ve görsel anlatım
13 İç ortam kalitesi, uçucu organik bileşen salınımları ve testleri Sözlü ve görsel anlatım
14 İç ortam kalitesi, uçucu organik bileşen salınımları ve testleri Sözlü ve görsel anlatım
15 Final sınavı öncesi dönemin gözden geçirilmesi Sözlü ve görsel anlatım
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 EPD Rehberi, Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2016
2 Building Green: A Complete How-To Guide to Alternative Building Methods, Clarke Snell, Tim Callahan, 2005
3 Hand Book of Green Building Design and Construction: LEED, BREEAM and Green Globes, Sam Kubba, 2012

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %20 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav
3 %5 Ödev Ödev
4 %5 Ödev Ödev
5 %5 Ödev Ödev
6 %5 Ödev Ödev

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Genel sürdürülebilirlik terminolojisine aşina olma 1͵5͵8
2 Tasarım önerilerinde sürdürülebilir malzemeleri seçme ve kullanma 5͵8͵14
3 Sürdürülebilir yapılı çevre hakkında tartışabilme 5
4 Yapı malzemelerinin ve binaların yaşam döngüsü analizlerini okuyabilme ve bunları tartışabilme 5͵8
5 Çevresel ürün beyanlarını okuyabilme ve karşılaştırabilme 5͵14
6 Uçucu organik bileşen salınımları ile iç ortam hava kalitesi arasında ilişki kurabilme 5͵8
7 Yeşil bina sertifikalarını (LEED, BREEAM, ÇEDBİK-Konut) tanıma 1͵3͵5͵8
8 Sürüdülebilir tasarım ölçütleri hakkında farkındalık kazanma 1͵2͵6͵8͵9͵14
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 3 3
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 4 3 12
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 3 3
16 Son Sınav 1 1 1
  90