Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

GÜNÜMÜZ MEK. TAS.YENİLİKL.I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC491 Güz 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör.Meltem AKYÜREK
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Mekan kavramının tarihçesini anlayarak, mevcut mekan tasarımlarını yenilikçi düşünceler ile geliştirmek için öğrenciyi bilgilendirmek.
İçeriği Bu derste yeni mekanlar konular stiller ve iç mekandaki güncel tasarımlar incelenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Mekan çözümleyebilme becerisi
2 Mekan yorumlayabilme becerisi
3 Mekan değerlendirebilme becerisi
4 Mekan okuyabilme becerisi
5 Belirli kriterler doğrultusunda mekan tasarlayabilme yetisini geliştirebilme
6 Mekan karşılaştırabilme becerisi
7 Mekan organizasyonu geliştirebilme becerisi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Giriş, dersin tanıtımı Anlatım ve Sunum
2 Mekanın tanımı, kavramlar, mekanın tarihi Anlatım ve Sunum
3 Antik çağda mekan kavramı Anlatım ve Sunum
4 Mekan örgütlenmesinde yöntem yaklaşımları Anlatım ve Sunum
5 Mimari üsluplara bakış açısı geliştirerek mekan organizasyonu oluşturma Anlatım ve Sunum
6 Mekan organizasyonu geliştirme Anlatım ve Sunum
7 Mekansal değerlendirmeler Anlatım ve Sunum
8 Ara sınav Yazılı Sınav
9 Dünyaca ünlü mimarların mekansal algı yaklaşımları Anlatım ve Sunum
10 Modern dönem mimari yaklaşımları ve mekan kurgusu Anlatım ve Sunum
11 Mekansal dönüşümlerin örnekler üzerinden incelenmesi Anlatım ve Sunum
12 Mekansal dönüşümlerin örnekler üzerinden incelenmesi Anlatım ve Sunum
13 Sürdürülebilir mekanlar Anlatım ve Sunum
14 Hightech ve ekolojik uygulamalarla gerçekleştirilen mekanlar Anlatım ve Sunum
15 İleri teknoloji iç mekan tasarımları Anlatım ve Sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Valner, I. (2017), İşte Frank Lloyd Wright
2 Tuan Y.F.,(1977), Space and Place: The Experience of Space.London ,Arnold.
3 Claypool, M. (2017), İşte Gaudi
4 Günay, R. (2006), Mimar Sinan

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %50 Son Sınav Son Sınav
3 %10 Ödev Ödev

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Mekan çözümleyebilme becerisi 2͵4͵11 1͵2͵3
2 Mekan yorumlayabilme becerisi 2͵4͵11 1͵2͵3
3 Mekan değerlendirebilme becerisi 2͵4͵11 1͵2͵3
4 Mekan okuyabilme becerisi 2͵4͵11 1͵2͵3
5 Belirli kriterler doğrultusunda mekan tasarlayabilme yetisini geliştirebilme 2͵4͵11 1͵2͵3
6 Mekan karşılaştırabilme becerisi 2͵4͵11 1͵2͵3
7 Mekan organizasyonu geliştirebilme becerisi 2͵4͵11 1͵2͵3
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 14 1 14
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 4 4
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 1 10 10
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 4 4
16 Son Sınav 1 1 1
  90