Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

İKLİMLER DENGELİ MİMARLIK
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC442 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) YOK
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof. Dr. Necati ŞEN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrencinin değişik iklim bölgelerinde iklimle dengeli mimari ölçütlerini doğru belirleyebilmesi için gerekli bilgileri aktarmak.
İçeriği İklimi oluşturan etkenler, iklim verileri, İklim verilerinin sayılım özellikleri, meteorolojik ölçmeler, doğal iklim sınıflandırması, İklim-Yapı- Enerji Tüketimi ilişkisi, İklim Faktörünün Yaşanabilir Bir Bina Tasarımında Kullanımı Üzerine Geliştirilmiş Yöntemler Hakkında Bilgilenme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 İklim ve mimari ilişkisini kavramak.
2 İklimle dengeli mimari tasarım yapabilme becerisi kazanmak.
3 Değişik iklim tiplerinde yapı tasarımına yönelik doğru tasarım kararları alabilme,
4 Çevresel sistemlerin tasarımında temel ilkeleri anlamak ve sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturabilmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İklimi oluşturan etkenler, iklim verileri: sıcaklık, bağıl nem, rüzgar, güneş ışınımları, yağış Teorik anlatım
2 İklim verilerinin sayılım özellikleri, meteorolojik ölçmeler, doğal iklim sınıflandırması. Türkiye’nin iklim bölgeleri Teorik anlatım
3 İklim-Yapı- Enerji Tüketimi ilişkisi Teorik anlatım
4 Yerel iklim değişkenleri, iklim analiz Teorik anlatım
5 İklimle dengeli mimari tasarım Teorik anlatım
6 Güneş ışınımı /yapı ilişkisi Teorik anlatım
7 Güneş açıları, gölgeleme ve güneşten korunma, gölge analizleri Teorik anlatım
8 Ara Sınav
9 İklim tiplerine bağlı olarak yerleşim dokusunun biçimlenişi, yapıların konumlandırılması. Teorik anlatım
10 İklim – yapı biçimi etkileşimi Teorik anlatım
11 İklim Faktörünün Yaşanabilir Bir Bina Tasarımında Kullanımı Üzerine Geliştirilmiş Yöntem Teorik anlatım
12 Yönteme yönelik öğrenciye uygulama çalışması yaptırılması Teorik anlatım
13 Yönteme yönelik öğrenciye uygulama çalışması yaptırılması Teorik anlatım
14 Yönteme yönelik öğrenciye uygulama çalışması yaptırılması Teorik anlatım
15 Genel konu tekrarı-finale hazırlık Teorik anlatım
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 B. Givoni “Man Climate and Architecture” Applied Science Publishers Ltd. London, 1976.
2 M.Evans “Housing, Climate and Confort” The Architectural Press Ltd., London, 1980.
3 Matus V., “Design for Northern Climates”, Van Nostand Reinhold Company.
4 Watson D., Kennet L., “Climatic Building Design”, Mc Graw, Hill Book Com., 1983.
5 Egan M.D.,”Concepts in Thermal Comfort”, Prentice-Hall, 1975.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 İklim ve mimari ilişkisini kavramak. 4͵11 1͵2
2 İklimle dengeli mimari tasarım yapabilme becerisi kazanmak. 2 1͵2
3 Değişik iklim tiplerinde yapı tasarımına yönelik doğru tasarım kararları alabilme, 3͵11 1͵2
4 Çevresel sistemlerin tasarımında temel ilkeleri anlamak ve sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturabilmek. 2 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 7 14
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 2 2
  90