Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

MESLEKİ UYGULAMA
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC425 Güz 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Mehmet Burak Taşerimez
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Ders, mimarlık mesleğindeki potansiyel "çalışma alanlarını" sistematik bir biçimde tanımlamakta, öğrencinin mesleğe hazırlanmasını amaçlamaktadır. Ders, mimarlık pratiğinde, temel ihtiyaçların belirlenmesi, projenin oluşturulması, detaylandırılması ve uygulanması süreçlerinde yer alan "aktör" ve "kaynakların" tanımlanmasını amaçlamaktadır. Öğrencilere verilen bir konunun uygulama projesi olarak hazırlanması ve müşteriye sunumu için gerekli hazırlıkların neler olması gerektiği tanımlanarak teslim edilmesi hedeflenmektedir. Ders kapsamında, müşteri ilişkileri, proje yönetimi, rol paylaşımı, proje denetleme ve süreç yönetimi gibi temel kavramlar incelenmektedir.
İçeriği Ders kapsamında bir projenin taslak halinden uygulama projesi ve ruhsat projesi niteliğine getirilmesi için geçirdiği süreçler, evrak yönetimi, proje yönetimi, şantiye kurulması ve yönetimi konularının yanında güncel imar yönetmeliği üzerinden tanımlamalar ile birlikte proje hazırlık süreci anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Meslek uygulama pratiği hakkında çıkarımda bulunmak.
2 İş etiği, meslek etiği,yerel kanunlar ve temel sorumluluklar hakkında çıkarımda bulunmak.
3 Proje uygulamada, süreci yönetebilmek.
4 Uygulama sürecinde temel aktörleri tanımak.
5 Kaynaklardan faydalanabilmek, görev paylaşımını yapabilmek.
6 Uygulama sürecinde maliyet ve süre yönetimini yapabilmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Mimarlık uygulama pratiği temel bilgileri
2 Mesleki uygulamada aktörler ve kaynaklar Sözlü anlatım, tartışma
3 Mesleki uygulamada aktörler ve kaynaklar Sözlü anlatım, tartışma
4 Proje sunumu ve portfolyo hazırlama süreci Sözlü anlatım, tartışma
5 Proje süreci yönetimi ve meslek etiği Sözlü anlatım, tartışma
6 Proje uygulama konularının seçimi Sözlü anlatım, tartışma
7 Proje alternatiflerinin hazırlanması ve sunumlar tartışma
8 Ara Sınav Sınav
9 Projelerin geliştirilmesi ve stüdyo çalışmaları Uygulama
10 Projelerin geliştirilmesi ve stüdyo çalışmaları Uygulama
11 Nokta detayların çizimi ve malzeme seçimleri Uygulama
12 Nokta detayların çizimi ve malzeme seçimleri Uygulama
13 Nokta detayların çizimi ve malzeme seçimleri Uygulama
14 Proje plan, kesit, nokta detayları, malzeme seçimleri ve metraj hesaplarının tamamlanması. Uygulama
15 Teslim ve sunum çalışmaları Uygulama
16 Final sınavı Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 "Mott, R. (1989). Managing A Design Practice, . London: Architectural Design and Technology Pres. Obrien, J. J., Pre-construction Estimating, Budget Through Bid, Mac Graw Hill Company, 1994. Piotrowski C.M. (1989).Professional Practice for Interior Designers. , New York:Van Nostrand Reinhold. Sey, Y., Orhon, İ., Aral, N., Meslek Pratiği Bilgisi Dersi Notları, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Baskı Atölyesi, 1984."
2 Internet bazlı kaynaklar

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Meslek uygulama pratiği hakkında çıkarımda bulunmak. 1 1͵2
2 İş etiği, meslek etiği,yerel kanunlar ve temel sorumluluklar hakkında çıkarımda bulunmak. 12 1͵2
3 Proje uygulamada, süreci yönetebilmek. 14 1͵2
4 Uygulama sürecinde temel aktörleri tanımak. 12 1͵2
5 Kaynaklardan faydalanabilmek, görev paylaşımını yapabilmek. 5 1͵2
6 Uygulama sürecinde maliyet ve süre yönetimini yapabilmek. 10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 10 10
8 Ara Sınav 1 10 10
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 6 6
16 Son Sınav 1 10 10
  120