Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

YAPI II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC234 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) ARC 233 YAPI I,
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Meltem AKYÜREK
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Doğrama, düşey sirkülasyon elemanları ve çatı gibi yapı elemanlarını ayrı ayrı ele alarak, tasarım ve uygulama projesi yapabilecek düzeyde temel bilgileri vermek.
İçeriği Bu derste, doğramalar (penceler ve kapılar), düşey sirkülasyon araçları (merdivenler, rampalar, yürüyen merdivenler ve asansörler) ve çatılar hakkında teorik ve uygulamalı bilgi verilmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Yapıda,yer döşemeleri, bölücüler, duvarlar, tavanlar, kapılar, donanım işlerinin nasıl yapılacağını öğrenmek
2 Yalıtım, sırlama, doğrama, yer kaplaması ve duvar bitirme işlerinin nasıl yapılacağını öğrenmek
3 Yapı yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olmak
4 Çizim ve detay hakkında bilgi sahibi olmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Kapılar Düz anlatım, tartışma
2 Düşey Sirkülasyon Araçları (Merdivenler) Düz anlatım, tartışma
3 Düşey Sirkülasyon Araçları (Merdiven dengeleme) Düz anlatım, tartışma
4 Düşey Sirkülasyon Araçları (Rampa, yürüyen merdiven, asansör) Düz anlatım, tartışma
5 Çatı ve Çatı Çeşitleri Düz anlatım, tartışma
6 Çatı Örtüleri Düz anlatım, tartışma
7 Sudan Arınım, Kırma Çatı Çözümleri ve Detayları Düz anlatım, tartışma
8 Vize Yazılı ve çizim sınavı
9 Çift Kollu Merdiven Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
10 Merdiven Dengeleme (Orantılı Bölme Yöntemi) Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
11 Merdiven Dengeleme (Flight Line) Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
12 Çatılarda Sudan Arınım Uygulamasının Plan ve Kesitlerinin Çizimi Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
13 Çatı Konstrüksiyonu Plan Çizimi Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
14 Çatı Konstrüksiyonu Kesit ve Detay Çizimi Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
15 Çatı Konstrüksiyonu Kesit ve Detay Çizimi Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
16 Son Sınav Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Mimarlıkta Yapı-Yapım, Birsen Yayınevi, 2012, İstanbul (Prof. Dr. Erkin ERTEN)
2 BİNAN, M. :Doğramalar 1-2,Ahşap Pencere ve Kapılar, İTÜ
3 BİNAN, M./SUNGUROĞLU,İ./DİRİK,D./VENSÜREL,G. :Çatılar, İTÜ
4 ILGAZ,T. :Az Eğimli Çatılarda, ´Isı ve Nem Korunumuyla´ ilgili Teorik Esaslar, Erken Çatı Hasarları ve Bunların Nedenleri Üzerine Bir İnceleme, KTÜ
5 SARI,A. :Düşey Sirkülasyon Araçları-Merdivenler
6 TOYDEMİR,N./ÜNÜGÜR,M. :Kırmaçatılarım Çözümü İçin Özgün Bir Yöntem: Toygür Algoritması
7 ANONİM:Soğuk Çatılar, T.C.Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
8 FRİCK/KNÖLL/NEUMAN/WEINBRENNER :Baukonstruktionslehre, Teil 1-2
9 F.D.K. CHING :The Visual Dictionary of Architecture
10 FOSTER, J.S./HARRİNGTON,R. :Structure and Fabric

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %20 Ara Sınav Ara Sınav
2 %30 Ödev Ödev
3 %50 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Yapıda,yer döşemeleri, bölücüler, duvarlar, tavanlar, kapılar, donanım işlerinin nasıl yapılacağını öğrenmek 10 1͵2
2 Yalıtım, sırlama, doğrama, yer kaplaması ve duvar bitirme işlerinin nasıl yapılacağını öğrenmek 10 1͵2
3 Yapı yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olmak 12 1͵2
4 Çizim ve detay hakkında bilgi sahibi olmak 10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 1 2 2
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  90