Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

YAPI MALZEMELERİ I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC221 Güz 2 0 2 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Ebru ÖZAŞIR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrenciler yapılardaki uygulamalarında malzemeleri tanımlamayı, güvenlik ve kod gereksinimlerini değerlendirmeyi öğrenmektedir.Öğrencileri iç mimarlık ve tasarım alanında kullanılan güncel malzemelerle ve uygulamalarıyla tanıştırmak ve ilgili alanında kullanılan güncel malzemelerle ve uygulamalarıyla tanıştırmak ve ilgili alanda bilinç oluşturmak amaçlanır.
İçeriği Bu dersin içeriğinde mimari ve iç mimaride kullanılan malzemelerin uygulama ve performansları değerlendirilmektedir. Öğrenciler verilen konularda araştırma ve sunumlar yaparak malzeme bilgilerini geliştirecek ve güncel uygulama örneklerini araştırmayı öğreneceklerdir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 tasarım elemanları ve prensiplerini anlama
2 görsel düzen tekniklerini anlama
3 limitli sayıda değişkenlerle tasarım problemlerini çözebilme yeteneğini arttırma
4 biçim işlev mekân strüktür ilişkisini anlama ve öğrenme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Ders içeriğinin açıklanması ve duvar, döşeme,tavan yapı bileşenleri hakkında sunum yapılması. Ödev1:duvar,döşeme,tavan bileşenlerinin araştırılması
2 1)Ödev-1 öğrenci sunumlarının yapılması 2)Merdivenler konusunun işlenmesi ve merdivenler hakkında genel bilgi verilmesi. Merdiven konusunun araştırılarak ödev-1'lere eklenmesi
3 Binalarda iç ve dış mekanlarda izolasyon ve yalıtım konusunun anlatılması İzolasyon malzemelerinin araştırılması
4 Yapı malzemeleri konusunun işlenmesi malzemelerin anlatılması. Malzeme tasarımının kötü/olumsuz sonuçlar verdiği örneklerin gösterilmesi "Ödev 2:Malzeme araştırması yapılması "
5 Malzeme araştırması sunumlarının yapılması
6 Konutlarda ıslak hacimlerin, mutfak,banyo, anlatılması banyo uygulama çiziminin verilmesi. Ödev 3: Verilen uygulama-1 çizimi
7 Uygulama çizimine (ıslak hacim banyo mekanı çizimi) devam edilmesi ve toplanması Ödev 3-2:Merdiven uygulamasının verilmesi
8 Arasınav
9 Teknik gezi yapılması ,(Reform Konut Şaniyesi/Mersin) Ödev 4 : Yapılan teknik gezi ile ilgili öğrencilerin sunum hazırlamaları.
10 1)Öğrencilerin teknik gezi sunumu , 2)Kapılar konusunun işlenmesi, malzemelerinin incelenmesi; ahşap, metal,cam ,plastic farklı sistemlerin karşılaştırılması Sunumların çalışılması
11 1)Teknik gezi sunumuna devam, 2)Kapılar konusuna devam Sunumların çalışılması
12 1)Pencereler konusunun işlenmesi, 2)Teknik gezi poster kritikleri verilmesi Sunumların çalışılması
13 1)Pencereler konusunun işlenmesi, 2)Teknik gezi poster kritikleri verilmesi Sunumların çalışılması
14 1)Pencereler konusunun işlenmesi, 2)Teknik gezi poster kritikleri verilmesi Sunumların çalışılması
15 1)Teknik gezi poster kritiklerin verilmesi Posterlerin çalışılması.
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Ching F.D.K., 'Çizimlerle Bina Yapım Rehberi'
2 Gerçek C., 'Yapıda Taşıyıcı Sistemler'
3 Internet bazlı kaynaklar,Tasarım ile ilgili kitaplar ve dergiler

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 tasarım elemanları ve prensiplerini anlama 3͵10 1͵2
2 görsel düzen tekniklerini anlama 10͵11 1͵2
3 limitli sayıda değişkenlerle tasarım problemlerini çözebilme yeteneğini arttırma 10͵17 1͵2
4 biçim işlev mekân strüktür ilişkisini anlama ve öğrenme 10͵18 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 6 2 12
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 3 2 6
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 1 5 5
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 5 5
16 Son Sınav 1 3 3
  90