Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

İNGİLİZCE III
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
FLE201 Güz 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gr Uğur HARBELİOĞLU
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Bu ders öğrencilerin kendi alanlarındaki terminolojiyi baz alarak dil becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişimsel (Communicative) yöntem kullanılmaktadır.
İçeriği Haftada 3 saat olan bu ders, öğrencilerin kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu amaçla, ders öğrencilere gerçek hayat senaryolarında farkındalık yaratmak için ve öğrencilerin pratik yapmaları için temel kavramlar ve örnek fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, öğrencilere kendi uzmanlık alanlarında çalışmak için ihtiyaç duydukları dil becerilerini pratik yapma olanağı sağlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmek
2 İlgili terminolojiyi ayırt etmek
3 Yeni kelime bilgisini gözden geçirmek için kişisel stratejiler geliştirmek Kelimeleri çeşitli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma alıştırmalarında kullanmak Öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarında gerekli olan çeşitli konuları tartışmak Çeşitli okuma metinlerini değerlendirmek
4 Kelimeleri çeşitli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma alıştırmalarında kullanmak
5 Öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarında gerekli olan çeşitli konuları tartışmak
6 Çeşitli okuma metinlerini değerlendirmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Reading: Photography Vocabulary: Definitions/Words in context Listening and speaking: Describing expectations and using key terms Writing: completing a project reshoot request Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
2 Vocabulary: Photography Guessing meaning from context Listening and speaking: A conversation between a store clerk and a customer. Writing: completing a transaction summary form Reading: Camera Talk Speaking: Acting out a task Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
3 Introduction to writing a paragraph Strategies of writing outlines Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
4 Vocabulary: Photo editing 1 Definitions/synonyms/words in context Reading: A passage on phography Listening and speaking: Identifying an error/ Making a suggestion Speaking: Acting out the given roles Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
5 Vocabulary: Photo editing 2 Definitions/synonyms/words in context Listening and speaking: asking for an opinion Reading and discussion: Photography Writing: Completing an image adjustment request Checking and editing the outlines for presentations Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
6 Vocabulary: Fonts 1 Definitions/words in context Listening and speaking: Discussion on fonts between a designer and an editor Reading and discussion: A quick guide to fonts Vocabulary game: Acting out Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
7 Vocabulary: Physical Materials Guessing meaning from context/definitions/sentence-level exercises Listening and speaking: adding information/making an apology Writing: writing an equipment accident report Reading and discussion: An Unusual Style Revision for midterm exam Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
8 ARA SINAV
9 Vocabulary: web design Definitions/sentence-level exercises Reading: A passage on web design Listening and speaking: Talking about deadlines/introducing a problem Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
10 Vocabulary: Sketches and drawings Guessing meaning from context Reading: Mail: Sketches and Drawings Listening and speaking: asking about completion Writing: describe your favorite artifact Vocabulary game: brainstorming: Types of buildings: industrial and military buildings Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
11 Writing Exam Sunum
12 Writing Exam Sunum
13 Vocabulary: CAD Definitions/words in context/sentence-level exercises Reading: Computer Aided Design Listening and speaking: Identifying a main idea Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
14 Vocabulary: Education Words in context/definitions/sentence-level exercises Listening and speaking: Conversation between a prospective student and a dean of admission Revision for final exam Anlatma, Tartışma, İşitsel Metot, İletişimsel Metot, Görev Odaklı Metot
15 SON SINAV İÇİN KONULARIN TEKRARI Tartışma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Career Paths Art & Design Express Publishing Virginia Evans- Jenny Dooley- Henrietta P. Rogers

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %30 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav
3 %10 Ara Proje Ara Proje

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmek 16͵18 1͵2͵3
2 İlgili terminolojiyi ayırt etmek 16͵18 1͵2͵3
3 Yeni kelime bilgisini gözden geçirmek için kişisel stratejiler geliştirmek Kelimeleri çeşitli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma alıştırmalarında kullanmak Öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarında gerekli olan çeşitli konuları tartışmak Çeşitli okuma metinlerini değerlendirmek 16͵18 1͵2͵3
4 Kelimeleri çeşitli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma alıştırmalarında kullanmak 16͵18 1͵2͵3
5 Öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarında gerekli olan çeşitli konuları tartışmak 16͵18 1͵2͵3
6 Çeşitli okuma metinlerini değerlendirmek 16͵18 1͵2͵3
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 6 6
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 1 6 6
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 3 3
16 Son Sınav 1 3 3
  90