Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

STRÜKTÜR II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC238 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) STRÜKTÜR I
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof. Dr. Necati ŞEN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Bu kurs öğrenciler için,positif bir method geliştirerek,farklı ve çağdaş strüktürel sistemler konusunda tüm bilgileri çabukça elde etmesine yardımcı olur.Form analizleri yapmayı öğrenerek, 3 boyutlu çalışma maketleri ile öğrenciler tasarım projelerinde farklı ve değişik 3 boyutlu strüktürel sistemler geliştirme ve çözme yeteneği kazanırlar.
İçeriği Ders kapsamında haftalık konular yazılı, görsel ve teknik çizimler ile öğrencilere anlatılacaktır. Konularla ilgili öğrencilerden verilen ödevleri zamanında powerpoint, word dosyası olarak teslim etmeleri ve verilen konularda maket yapmaları beklenmektedir. Maketler özellikle 3 boyutlu tasarıma yönelik verilen konular üzerinden öğrenciler tarafından geliştirilmelidir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Strüktür ve mimarideki anlamını tanıma
2 Doğal strüktürlerle yapay strüktürleri tanıma
3 Strütktür sistemlerinin değişik özelliklerini ve sınıflandırmasını tanıma
4 Değişik strüktür sistemlerini mimaride kullanımını tanıma
5 Bir projeyi farklı strüktürlerle çözerek çağdaş strüktür sistemlerini tanıma

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 1.Derse giriş, 2.Geçen dönem son ders, genel tekrar: kablo-kabuk-membran strüktürler.3.Yeni konu girişi: Vector –activ systems. Teorik
2 "1.Vektör-Aktif yapı sistemleri konusunun devamı: -Tanım -Düz kirişler -Geçişli düz kirişler -Eğri kirişler -Uzay kirişler " Teorik
3 "1.Bölüm (Section-active) aktif sistemler: -Tanım -Deformasyonlar ve stabilizasyon -Dikey yük taşıma aktarma -Tip strüktürel formlardan örnekler -Yükseklik geometriler " Ödev1:Sektör ve vektör aktif sistemler ile ilgili maket tasarımı.(%5)
4 "1.Yüzey aktif sistemler konusuna giriş -Tanım -Plaka strüktürler -Katlanmış plaka strüktürler -Kabuk Strüktürler -Silindir kabuklar -Kubbe kabuk -Eyer kabuk " Teorik
5 Yüzey aktif konusuna devam edilmesi Teorik
6 Yüzey aktif konusuna devam edilmesi Teorik
7 1.Yüzey Aktif Strüktürler: Tanım, Deformasyonlar, Dikey yük transfer sistemleri, Tip strüktürel form örnekleri, Yükseklik Geometrileri Teorik
8 ARASINAV HAFTASI
9 Püneumatik strüktür sistemler Teorik
10 Kablo sistemler ve kablo ağları Teorik
11 Modüler koordinasyon ve standart belirleme Teorik
12 Çift tabakalı pneumatik strüktürlerç Teorik
13 Tek ve çift tabakalı geniş açıklıklı strüktürel sistemler Teorik
14 Kabuklar, ve yük aktarımına göre: yükleri eğriliklerine göre eğrilikleri aynı ve eğrilikleri ters önde strüktür sistemleri: Hiperbolik paraboloit, konoid ve eğrilikleri aynı yönde strüktür sistemleri: hiperboloid, elisoid, küre v.d Teorik
15 Geometri ve biçim etkinliği üzerine araştırma değerlendirilmesi Teorik
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Gerçek C., 'Yapıda Taşıyıcı Sistemler'
2 Ching F. D.K., ' Çizimlerle Bina Yapım Rehberi '
3 Engel H., 'Structure Systems' N.Şen, Strücture and structural thought

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Strüktür ve mimarideki anlamını tanıma 3͵10 1͵2
2 Doğal strüktürlerle yapay strüktürleri tanıma 1͵3͵18 1͵2
3 Strütktür sistemlerinin değişik özelliklerini ve sınıflandırmasını tanıma 10 1͵2
4 Değişik strüktür sistemlerini mimaride kullanımını tanıma 10͵18 1͵2
5 Bir projeyi farklı strüktürlerle çözerek çağdaş strüktür sistemlerini tanıma 10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 4 4 16
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 1 1
  60