Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

TASARIM STÜDYOSU II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC202 Bahar 4 6 7 10

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) ARC 201
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Yeliz ÇERMİKLİ BULUKLU, Öğr. Gör. M. Burak TAŞERİMEZ,
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Bu dersi başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler,tasarım elemanları ve prensiplerini anlama, görsel düzen tekniklerini anlama,limitli sayıda değişkenlerle tasarım problemlerini çözebilme yeteneğini arttırma,biçim işlev mekân strüktür ilişkisini anlama ve öğrenme, gibi hususlarda kendilerini geliştirmiş olacaklardır,soyutlama ve kavramlarla yorumlama, yaratıcı şekillerle problem çözme yöntemleri geliştirme,çizim ve maket yapımı ile tasarım çalışmalarının görsel sunumu,iki ve üç boyutlu görsel sunum teknikleri ve temsiliyetlerinin yorumlanması.Ayrıca; diğer tasarım sahaları ile olan ilişkiyi,tasarımcının insan üzerindeki rolü,grup çalışmasının, nasıl olması gerektiğini öğrenip bu hususlarda kendilerini geliştireceklerdir.
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere mekan ile insan boyutu ilişkisini, fonksiyon çözümler ve form-fonksiyon, mekan strüktür ilişkisini öğretip, mimari tasarımın önemini öğrencilere gösterip öğretmektir. Bunları yaparken bir dönem önceki dönemde öğretilen tüm verileri öğrencilere hatırlatıcı nitelikte tekrarlatıp, yeni projelerinde kullanılması amaçlanmaktadır.
İçeriği Dersin genel amacı, öğrencilerin kent merkezi ve dokusu içerisinde tasarım yapma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamakta, öKüçük Konutlardan oluşan bir tasarım ve Yerleşim, Sanat Galerisi, Nikah salonu, Vapur İskelesi, Tren İstasyonu ya da Aktivite Merkezi gibi bir mimari proje tasarlayarak beraberinde kentiçi problemlerini de eski kent dokusu içerisinde çözebilmeyi öğretmektir. Öğrencilerden yüksek nitelikli modern bir proje tasarımı beklenirken , proje arsanın bulunduğu yere sosyal ve fiziksel olarak uygun çözümler üretmeleri, engelli kullanıcıları, diğer farklı çeşitli kullanıcılara ve farklı ülke vatandaşlarına açık ve uygun proje tasarımı yapmaları gerekmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisine sahip olabilme
2 Mimarlık alanında proje çalışmalarının aşamalarını planlama becerisine sahip olabilme
3 Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma
4 Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme
5 Mimarlık alanı ile ilişkili olan disiplinler arası etkileşiminde farkında olma
6 Mimarlık alanındaki bilgi,yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerisine sahip olabilme
7 Mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izlemek üzere gerekli kaynakları bulma ve bunlardan yararlanma yetkinliğini kazanabilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Isınma Projesi
2 Ana proje konusu ve yer görme
3 Ana projeye giriş.
4 Araştırma dosyası Çevre analizi Senaryo & konsept
5 Program İlişki şeması ve leke çalışması İlk taslak çalışmaları ve eleştiriler
6 Yerleşim Planı 1/500 Plan 1/100 Kesit 1/100 Görünüş 1/100 Eskiz Sınavı
7 Yerleşim Planı 1/500 Plan 1/100 Kesit 1/100 Görünüş 1/100 Eskiz Sınavı
8 ARA SINAV-JURİ
9 1/100 çalışmalar ve eleştiriler
10 1/100 çalışmalar ve eleştiriler
11 1/100 çalışmalar ve eleştiriler Eskiz Sınavı
12 Jüriye hazırlık ve eleştiriler
13 Jüriye hazırlık ve eleştiriler
14 Jüriye hazırlık ve eleştiriler
15 Ön Jüri
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Neufert, YAPI
2 Sedad Hakkı Eldem, YAPI
3 P., Baiche,B.,Walliman,N., (2000) Architects' Data, Blackwell Science, Oxford, Cambridge(721.021NEU, 1995 C.1).
4 Pearman,H.,(2005) Contemporary World Architecture, Phaidon Press Ltd., London.Pople.
5 The Phaidon Atlas of Contemporary Architecture (2004) Phaidon Press, London, New York
6 Brolin, B.C. (1980) Architecture in Context: Fitting New Buildings with Old, Van Nostrand Reinhold Company, New York
7 Dibner D. R. and Dibner, D. A., (1985), Building Additions Design, McGraw-Hill Book Company, New York.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %20 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav
3 %20 Ara Uygulama Ara Uygulama

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisine sahip olabilme 1 1͵2͵3
2 Mimarlık alanında proje çalışmalarının aşamalarını planlama becerisine sahip olabilme 4͵9 1͵2͵3
3 Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma 14 1͵2͵3
4 Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme 4͵5 1͵2͵3
5 Mimarlık alanı ile ilişkili olan disiplinler arası etkileşiminde farkında olma 13 1͵2͵3
6 Mimarlık alanındaki bilgi,yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerisine sahip olabilme 18 1͵2͵3
7 Mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izlemek üzere gerekli kaynakları bulma ve bunlardan yararlanma yetkinliğini kazanabilme 5͵12 1͵2͵3
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 10 140
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 5 5
8 Ara Sınav 1 5 5
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 4 5 20
13 Son Proje 1 5 5
14 Son Uygulama 1 5 5
15 Son Sınav için Hazırlık 5 8 40
16 Son Sınav 1 10 10
  300