Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

YAPI I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC233 Güz 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) YOK
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Meltem AKYÜREK
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Bina ile ilgili gerekli tüm kavramlar, arazi bilgileri, projenin zemine uygulanması ve temel, duvar, döşeme, doğrama gibi yapı elemanlarını ayrı ayrı ele alarak, tasarım ve uygulama projesi yapabilecek düzeyde temel bilgileri vermek.
İçeriği Bu derste, yapı yeri (yapı zemini, yapı çukuru ve yapının zemine uygulanması), temeller ve çeşitleri, duvarlar ve çeşitleri, döşemeler ve çeşitleri ve bacalar hakkında teorik ve uygulamalı bilgi verilmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Bina-Çevre-Kullanıcı ilişkileri, yapıdan beklenen performans özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
2 Yapı sistemi ve alt sistemleri hakkında bilgi sahibi olma, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme
3 Geleneksel ve çağdaş taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri gelişim ve uygulama hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamaya aktarabilme
4 Mesleki iletişimde kullanılan kavram ve terimler hakkında bilgi sahibi olma

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Yapı Yeri (Yapı ve Çevre, Yapı Zemini, Çevre Düzenleme, Yapı Çukuru, Yapının Aplikasyonu) Düz anlatım, tartışma
2 Temeller Düz anlatım, tartışma
3 Tekil Temel Plan ve Kesitlerinin Çizimi Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
4 Tek Yönde ve Çift Yönde Sürekli Temel Plan ve Kesitlerinin Çizimi Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
5 Duvarlar Düz anlatım, tartışma
6 Döşemeler Düz anlatım, tartışma
7 Plak Döşeme Plan ve Kesitlerinin Çizimi Düz anlatım, tartışma ve çizim
8 Asmolen Döşeme Plan ve Kesitlerinin Çizimi Düz anlatım, tartışma ve çizim
9 Arasınav Yazılı ve çizim sınavı
10 Kirişli ve Kaset Döşeme Plan ve Kesitlerinin Çizimi Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
11 Kirişli ve Kaset Döşeme Plan ve Kesitlerinin Çizimi Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
12 Doğramalar (Pencereler) Düz anlatım, tartışma
13 Doğramalar (Kapılar) Düz anlatım, tartışma
14 Ahşap Pencere Doğraması Detay Çizimi Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
15 Ahşap Kapı Doğraması Detay Çizimi Düz anlatım, tartışma, çizim çalışması ve ödev
16 Final Sınavı Yazılı ve çizim sınavı

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Mimarlıkta Yapı- Yapım, Birsen Yayınevi, 2012, İstanbul (Prof. Dr. Erkin ERTEN)
2 ESER,L. :Geleneksel ve Geliştirilmiş Geleneksel Yapı 1-2, İTÜ Mimarlık Fakültesi
3 HASOL, D. :Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi
4 ILGAZ, T. :Isısal ve Nemsel Olaylarla İlgili Koşullar Açısından Sızdırmaz Örtümlü Dam Yapılar Üzerine Bir Araştırma, KTÜ
5 LUFSKY,K. :Bauwerksabdichtung, B.G:Teubner,
6 NEUFERT, E. :Yapı Tasarımı Temel Bilgileri, Güven Kitabevi
7 REICHERT, H. :Sperrschicht und Dichtschict im Hochbau, Verlagsgesellschaft
8 SCHILD,E./CASELMANN, H./DAHMEN,G./POHLENZ,R. : Bauphysik, Viweg Verlag, Braunschweig-Weisbaden
9 SCHILD,E./OSWALD,R./ROGIER,D./SCHWEIKERT,H. :Schwachstellen-Band 1-3, Flachdaecher-Dachterassen-Balkone
10 ANONİM:TS-3128,Binalarda Zemi Rutubetine Karşı Yapılacak Yalıtım İçin Yapım Kuralları,TSE
11 F.D.K.CHING: Çizimlerle Bina Yapım Rehberi
12 FOSTER,J.S./HARRİNGTON,R. :Structure and Fabric Part 1-2
13 CHUDLEN,R. :Construction Technology Vol:1-4

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Bina-Çevre-Kullanıcı ilişkileri, yapıdan beklenen performans özellikleri hakkında bilgi sahibi olma 10 1͵2
2 Yapı sistemi ve alt sistemleri hakkında bilgi sahibi olma, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme 10 1͵2
3 Geleneksel ve çağdaş taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri gelişim ve uygulama hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamaya aktarabilme 10 1͵2
4 Mesleki iletişimde kullanılan kavram ve terimler hakkında bilgi sahibi olma 10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 2 2
  90