Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC244 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) YOK
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr.Öğr.Üyesi H. Fikret OKUTUCU
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Fiziksel çevre denetimi ile ilgili temel ilkelerin aktarılmasıyla insan sağlığına uygun sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasının sağlanması
İçeriği Doğanın verdiklerini (güneş, rüzgar, deprem, vs.), tasarlanan bina aracılığı ile binayı kullanacak olan kişilere yararlı hale getirme ilkelerinin öğrencilere aktarılması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Temel Mimarlık bilgisi edinmek
2 Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, sürdürülebilir tasarımlar için bilimsel ve teknolojik açıdan bilgi toplamak
3 Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek
4 Fiziksel çevre ve insan davranışları bağlamında ihtiyaçları ve kültürel farklılıkları tanımak
5 Meslek pratiğini geliştirme bağlamında güncel teknolojileri takip etmek
6 Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı İngilizce kullanmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma Teorik Anlatım
2 Mutfak tasarımı anlatımı Teorik Anlatım
3 Mutfak tasarımları örnekleri ve uygulama detayları Teorik Anlatım ve Uygulama
4 Alçı karton plak bölme duvarlar Teorik Anlatım
5 Alçı karton plak bölme duvar örnekleri ve uygulama çizimleri Teorik Anlatım ve Uygulama
6 Deprem güvenli bölme duvar Teorik Anlatım
7 Deprem güvenli bölme duvar çizimi Teorik Anlatım ve Uygulama
8 Ara sınav
9 Dilatasayon, derz ve fuga terimlerinin açıklanması ve örnek incelemeler Teorik Anlatım ve Uygulama
10 Dış jaluzi anlatımı Teorik Anlatım
11 Dış jaluzi detay çizimleri Teorik Anlatım ve Uygulama
12 Pencere denizliği anlatımı, önemi, detayların incelenmesi Teorik Anlatım
13 Pencere denizliği ile ilgili örnek detay çizimi yapılması Teorik Anlatım ve Uygulama
14 Zemine oturan kış bahçesi (sera) anlatımı Teorik Anlatım
15 Zemine oturan kış bahçesi (sera) detay çizimi Teorik Anlatım ve Uygulama
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 " Cottom-Wirslow, M., (1990). “Environmental Design: The Best Architecture and Technology”. PBC. Brookes, A.J., (1990). “The Building Envelope”. Butterwith Architecture. Berköz, E. (1983). “Güneş Işınımı ve Yapı Dizaynı”, Profesörlük Tezi. İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları. Özkaya, M. (1972). “Aydınlatma Tekniği” . İTÜ Matbaası. - "

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %20 Ara Sınav Ara Sınav
2 %20 Ara Uygulama Ara Uygulama
3 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Temel Mimarlık bilgisi edinmek 1͵4 1͵2͵3
2 Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, sürdürülebilir tasarımlar için bilimsel ve teknolojik açıdan bilgi toplamak 3͵11 1͵2͵3
3 Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek 3͵18 1͵2͵3
4 Fiziksel çevre ve insan davranışları bağlamında ihtiyaçları ve kültürel farklılıkları tanımak 11 1͵2͵3
5 Meslek pratiğini geliştirme bağlamında güncel teknolojileri takip etmek 12 1͵2͵3
6 Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı İngilizce kullanmak 15͵16 1͵2͵3
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 4 4
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 7 3 21
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 1 2 2
13 Son Proje 1 2 2
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  60