Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

MİMARLIK TARİHİ I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC225 Güz 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Okt. Hülya Solmaz
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Hem geçmiş dönemlerinin mirasına karşı bir konumu hem de geleceğe ilişkin geniş bir beklenti ufkunu barındırdığının bilincini yerleştirmek Aynı zamanda eleştirel bakış açısını genişletmekle birlikte ,estetik ölçütlere göre uygun tasarımı sunmak için çözümler üretmek.
İçeriği Ders, yazılı ve görsel dökümanlarla destekli olarak geçmiş ve günümüz mimari örneklerinin analitik incelemesi,değerlendirilmesi ve yorumlanması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Tarihsel süreç içerisinde Ortaçağ ve Yeniçağ´da oluşturulan plastik sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal ve ekonomik boyutlardaki oluşumunu ve değişimini algılatmak
2 Elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi
3 Mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi
4 Mimari anlayışları örneklendirebilme
5 Sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme
6 Farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Ders konuları hakkında genel bilgi Teorik Anlatım
2 Tarih Öncesi Dönem Teorik Anlatım ve Görseller
3 Anadolu Uygarlığı Teorik Anlatım ve Görseller
4 Mezopotamya ve Ege Uyğarlığı Teorik Anlatım ve Görseller
5 Mısır uyğarlığı Teorik Anlatım ve Görseller
6 Yunan Uygarlığı Teorik Anlatım ve Görseller
7 Yunan Uygarlığı Teorik Anlatım ve Görseller
8 Ara Sınav Klasik Sınav
9 Hellenistlik Dönem Teorik Anlatım ve Görseller
10 Roma Uygarlığı Teorik Anlatım ve Görseller
11 Erken Hıristiyanlık Dönemi Teorik Anlatım ve Görseller
12 Karolyn Dönemi Teorik Anlatım ve Görseller
13 Romaneks Dönem Teorik Anlatım ve Görseller
14 Gotik Dönem Teorik Anlatım ve Görseller
15 Sınava Yönelik Çalışma Teorik Anlatım ve Görseller
16 son sınav Klasik Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 E.H. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Remzi Yayınları.
2 Adnan TURANİ, Dünya Sanat Tarihi, Remzi Yayınları
3 Gina PISCHEL, Sanat Tarihi Ansiklopedisi, C.2, Görsel Yayınları.
4 Germain BAZİN, Sanat Tarihi, Sosyal Yayınları.
5 Heinrich WÖLFLIN, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Yayınları.
6 Sanatı Tanıyalım Dizisi (Roman Gotik, Rönesans, Barok), İnkilap Kitabevi.
7 Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, Görsel Yayınları.
8 Engin AKYÜREK, Ortaçağ´dan Yeniçağ´a Felsefe ve Sanat, İştar Yayınevi.
9 Afşar TİMUÇİN, Düşünce Tarihi,NTV Yayınları,
10 Yem Yayınları,Doğan KUBAN,

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Tarihsel süreç içerisinde Ortaçağ ve Yeniçağ´da oluşturulan plastik sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal ve ekonomik boyutlardaki oluşumunu ve değişimini algılatmak 8 1͵2
2 Elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi 8 1͵2
3 Mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi 8 1͵2
4 Mimari anlayışları örneklendirebilme 11 1͵2
5 Sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme 13 1͵2
6 Farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme 4 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 3 3
  90