Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

STRÜKTÜR I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC237 Güz 2 0 2 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) YOK
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof. Dr. ERKİN ERTEN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN VAR OLAN BİNALARDAKİ DEĞİŞİM PRENSİPLERİ TEMEL KAVRAM VE STRÜKTÜR PRENSİPLERİ İÇİNDE ALGILAMALARINI BU KAPSAMDA TASARLAMALARINI AMAÇLAR. STRÜKTÜR KAVRAMLARININ TAM OLARAK ANLAŞILMASI SONUCUNDA HERHANGİ ÜÇ BOYUTLU TASARIM AŞAMASINDA YARATICI FİKİRLERİN OLUŞMASINA KATKI SAĞLAR. BAŞARILI YAPILARIN STRÜKTÜR SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ İLE ANALİZ SENTEZ OLANAKLARININ SAĞLANMASI HEDEFLENİR.
İçeriği Ders kapsamında haftalık konular yazılı, görsel ve teknik çizimler ile öğrencilere anlatılacaktır. Konularla ilgili öğrencilerden verilen ödevleri zamanında powerpoint, word dosyası olarak teslim etmeleri ve verilen konularda maket yapmaları beklenmektedir. Maketler özellikle 3 boyutlu tasarıma yönelik verilen konular üzerinden öğrenciler tarafından geliştirilmelidir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, güvenlik, bina servis sistemlerini değerlendirme becerisi kazanabilme
2 Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, güvenlik, bina servis sistemlerini seçme ve tasarıma entegre edebilme becerisi kazanabilme
3 Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimi ile ilgili ilke ve standartları anlayabilme yetkinliklerine sahip olurlar.
4 Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlayabilme yetkinliklerine sahip olurlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 "Derse giriş.Yapıda taşıyıcı sistemler dersinin işlenmesi. Mimari de ; Yığma ve Betonarme Sistemlerin örnekler ile anlatılması. " Ödev-1: Yığma ve betonarme sistemlerin araştırılması
2 Mimari de iskelet sistemlerin işlenmesi. Ödev 2: Maket yapımı: Domino house,Farnsworth house,Villa Savoye.
3 Mimari de iskelet sistemlerle ilgili örneklerin incelenmesi
4 Mimari de çelik yapı sistemlerin anlatılması.
5 Mimari de çelik yapı sistemlerin örneklerle üzerinde açıklanması
6 Mimari de uzay kafes sistemlerin anlatılması. Ödev-3:Çizimi verilen uzay kafes sistemin 1/1 maketinin yapılması.
7 Mimari de uzay kafes sistem örnekleri Ödev-3:Çizimi verilen uzay kafes sistemin 1/1 maketinin yapılması.
8 1.ARASINAV
9 1) Uzay kafesler konusuna devam edilmesi 2)Kabuk, Kablo, Membran Strüktürlere giriş 3)Tensegrity strüktürlere giriş " Ödev-4: Kablo,kabuk,membrane sistemler sunum
10 1) Uzay kafesler konusuna devam edilmesi 2)Kabuk, Kablo, Membran Strüktürlere giriş 3)Tensegrity strüktürlere giriş " Ödev-4: Kablo,kabuk,membrane sistemler sunum
11 1)Kabuk, Kablo, Membran Strüktürlerler ile ilgili öğrenci sunumlarının yaptırılması 2)Kritiklerin verilmesi "
12 1)Kabuk, Kablo, Membran Strüktürlerler ile ilgili öğrenci sunumlarına devam edilmesi. 2)Kritiklerin verilmesi "
13 1)Form-activ sistemlerin tanıtılması ve anlatılması 2)Kablo strüktürlerin anlatılması"
14 Çadır ve Membran Strüktürler konusunun örnekler ile işlenmesi Ödev.5.Strüktür maketin 1/10 hazırlanması
15 Kemer ve eğri strüktürler konusunun işlenmesi Strüktür maketine devam edilmesi.
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Gerçek C., 'Yapıda Taşıyıcı Sistemler'
2 Ching F. D.K., ' Çizimlerle Bina Yapım Rehberi '
3 Engel H., 'Structure Systems'
4 Internet bazlı kaynaklar

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, güvenlik, bina servis sistemlerini değerlendirme becerisi kazanabilme 10͵14 1͵2
2 Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, güvenlik, bina servis sistemlerini seçme ve tasarıma entegre edebilme becerisi kazanabilme 10͵14 1͵2
3 Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimi ile ilgili ilke ve standartları anlayabilme yetkinliklerine sahip olurlar. 10 1͵2
4 Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlayabilme yetkinliklerine sahip olurlar. 10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 2 4 8
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 3 3
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 2 4
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 2 3 6
13 Son Proje 1 5 5
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 5 5
16 Son Sınav 1 1 1
  90