İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

KISA SÜRELİ PSİKOTERAPİLER
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY453 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr. Öğr. Üyesi Sema Bengi GÜRKAN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Psikolojik yardım almak isteyen bireylerin anlaşılmasında, değerlendirilmesinde ve gereken yardımın sunulmasındaki çeşitli psikoterapötik yöntemler hakkında öğrencilere bilgi vererek beceri kazandırmaktır.
İçeriği Psikoterapinin anlamı ve içeriğinin kavranması, Bireyin yaşamındaki önemi ve işlevselliğinin incelenmesi, Farklı psikoterapi yaklaşımları ve teknikleri konusunda bilgilendirme, Vaka örnekleri üzerinden psikoterapi sürecinin işlenerek mesleki bilgi ve deneyim kazandırılması, Psikoterapinin etik kuralları hakkında bilgilendirme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Psikoterapide etik kuralları bilme
2 Çeşitli psikoterapi teknik ve yöntemlerini uygulayabilme
3 Psikoterapide danışanların ve ihtiyaçlarının önemini ortaya koyabilme
4 İnsan- gereksinim ve psikoterapi ilişkisini kavrayabilme
5 Psikoterapilerin temelini oluşturan esasları bilme
6 Psikoterapide etik kuralları bilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Psikoterapiye Genel Bakış ve İnsan - Psikoterapi İlişkisi ( tanım, anlam,etik, süreç , gereksinim) ders anlatma ve sunum
2 Psikoterapide Temel Kavramlar ve Terapistin (Danışmanın) özellikleri ders anlatma ve sunum
3 Psikoterapi Süreci ve Terapist (Danışman) - Danışan İlişkisi (Vaka örnekleri ile) ders anlatma ve sunum
4 Çocuk - Ergen - Yetişkin - Aile - Grup ile çalışmanın özellikleri ders anlatma ve sunum
5 Psikoterapide Farklı Yaklaşımlar ( Kuramlar, kuramlar arası farklılıklar ve benzerlikler) ders anlatma ve sunum
6 Psikanalitik Psikoterapi (Temel Kavramlar, Süreç, Teknikler) ders anlatma ve sunum
7 ara sınav
8 Davranışçı Psikoterapiler (Temel Kavramlar , Süreç, Temel Teknikler) ders anlatma ve sunum
9 Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapiler (Temel Kavramlar , Süreç, Temel Teknikler) ve vaka örneği üzerinden inceleme ders anlatma ve sunum
10 Geştalt Terapi (Temel Kavramlar , Süreç, Temel Teknikler) ve vaka örneği üzerinden inceleme ders anlatma ve sunum
11 Varoluşçu Psikoterapi (Temel Kavramlar , Süreç, Temel Teknikler) ve vaka örneği ders anlatma ve sunum
12 Bireyi merkeze alan Psikoterapi (Temel Kavramlar , Süreç, Temel Teknikler) ve vaka örneği ders anlatma ve sunum
13 Çözüm Odaklı Kısa Terapi ders anlatma ve sunum
14 Psikolojik Yardım Sürecinde Yaratıcı Tekniklerin Kullanılması ders anlatma ve sunum
15 Psikolojik Yardım Sürecinde Yaratıcı Tekniklerin Kullanılması ders anlatma ve sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Güleç,C.(2003). Psikiyatri ve Psikoterapilerin ABC'Sİ. HYB Yayıncılık. Ankara Öztürk,O. - Uluşahin, A. (2008).
2 Corey,G. (2008). Psikolojik Danışma,Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. (T.Ergene,Çeviren). Mentis Yayıncılık.Ankara

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Psikoterapide etik kuralları bilme 1͵2͵12͵13 1͵2
2 Çeşitli psikoterapi teknik ve yöntemlerini uygulayabilme 3͵11͵13 1͵2
3 Psikoterapide danışanların ve ihtiyaçlarının önemini ortaya koyabilme 1͵2͵7͵11͵12 1͵2
4 İnsan- gereksinim ve psikoterapi ilişkisini kavrayabilme 1͵2͵11͵12͵13 1͵2
5 Psikoterapilerin temelini oluşturan esasları bilme 1͵2͵11͵12͵13 1͵2
6 Psikoterapide etik kuralları bilme 1͵2͵10͵11͵12 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 3 3
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 3 3
16 Son Sınav 1 3 3
  96