İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

NÖROPSİKOLOJİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY449 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, nöropsikolojiye ilişkin kavram, yaklaşım ve yöntemler hakkında bilgi vermektir.
İçeriği Bu ders, nöropsikolojiye ilişkin kavram, yaklaşım ve yöntemleri içerir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Nöropsikoloji tarihini bilir
2 Nöropsikolojiyi tanımlar, türlerini söyler
3 Nöropsikolojik değerlendirmenin amaçlarını ve uygulama alanlarını bilir.
4 Nöropsikolojik test standardizasyonunu tanımlar.
5 Norm tablolarının nasıl kullanılacağını söyler.
6 Nöropsikolojik testlerin psikometrik özelliklerini ve nörosikolojik değerlendirmeyi etkileyen faktörleri söyler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Nöropsikoloji tarihi ders anlatma ve sunum
2 Nöropsikolojin tanımı, türleri ve amacı ders anlatma ve sunum
3 Nöropsikolojinin uygulama alanları ders anlatma ve sunum
4 Nöropsikolojk testlerin standardizasyonu ders anlatma ve sunum
5 Norm tablolarının kullanımı ve sınıfiçi uygulamalar ders anlatma ve sunum
6 Bellek işlevlerinin nöropsikolojik değerlendirmesi ve ilgili beyin yapılar ders anlatma ve sunum
7 ara sınav
8 Dikkat işlevlerinin nöropsikolojik değerlendirmesi ve ilgili beyin yapıları ders anlatma ve sunum
9 Görsel-mekansal işlevlerin nöropsikolojik değerlendirmesi ve ilgili beyin yapıları ders anlatma ve sunum
10 Algısal işlevlerinin nöropsikolojik değerlendirmesi ve ilgili beyin yapıları ders anlatma ve sunum
11 Video gösterimi ve tartışma ders anlatma ve sunum
12 Nöropsikolojik test uygulamalarına ilişkin videolar ve tartışma (devam) ders anlatma ve sunum
13 Çevresel faktörlerin nöropsikolojik değerlendirmedeki rolü. ders anlatma ve sunum
14 Bireysel faktörlerin nöropsikolojik değerlendirmedeki rolü. ders anlatma ve sunum
15 Bireysel faktörlerin nöropsikolojik değerlendirmedeki rolü. ders anlatma ve sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Karakaş, S. (2004). BİLNOT Bataryası El Kitabı. Ankara: Dizayn.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Nöropsikoloji tarihini bilir 1͵2͵8 1͵2
2 Nöropsikolojiyi tanımlar, türlerini söyler 1͵2͵5͵6͵13 1͵2
3 Nöropsikolojik değerlendirmenin amaçlarını ve uygulama alanlarını bilir. 1͵2͵3͵13 1͵2
4 Nöropsikolojik test standardizasyonunu tanımlar. 1͵2͵6͵8 1͵2
5 Norm tablolarının nasıl kullanılacağını söyler. 1͵2͵6͵8 1͵2
6 Nöropsikolojik testlerin psikometrik özelliklerini ve nörosikolojik değerlendirmeyi etkileyen faktörleri söyler. 1͵2͵8͵12͵13 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 3 3
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 3 3
16 Son Sınav 1 3 3
  96