İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

ADLİ PSİKOLOJİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY446 Bahar 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, adli psikoloji ile ilişkili temel kavramların, suç ve psikoloji ilişkisinin ve suçlu rehabilitasyon uygulamalarının irdelenmesidir.
İçeriği Bu ders, psikolojinin uygulama alanlarından biri olan adli psikolojinin uğraştığı konuları, bu konulara ilişkin pratik sorunları tartışmayı ve bu alanda yapılan uygulamaların getirdiği kazanımları kapsamaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Adli psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmesi
2 Adli psikoloji ile ilgili kuram ve modelleri açıklayabilmesi
3 Çağdaş adli psikoloji çalışmalarına ilişkin örnekler verebilmesi
4 Adli psikoloji çalışmalarının psikoloji alt alanları için önemini tanımlayabilmesi
5 Adli psikoloji konusunda yapılan güncel araştırmaları takip edebilmesi ve alandaki gelişmelere bilimsel katkı sağlayabilmesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Adli psikolojiye giriş ders anlatma ve sunum
2 Adli psikolojide temel kuramlar ders anlatma ve sunum
3 Adli psikolojide temel kuramlar ders anlatma ve sunum
4 Suçlu kişilik ders anlatma ve sunum
5 Suçlu kişilik ders anlatma ve sunum
6 Hukuk ve psikoloji ders anlatma ve sunum
7 ara sınav
8 Adli psikologların görevleri ders anlatma ve sunum
9 Adli psikologların görevleri ders anlatma ve sunum
10 Rehabilitasyon ders anlatma ve sunum
11 Rehabilitasyon ders anlatma ve sunum
12 Rehabilitasyon ders anlatma ve sunum
13 Genel tekrar ders anlatma ve sunum
14 vaka incelemesi 1 ders anlatma ve sunum
15 vaka incelemesi 2 ders anlatma ve sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Canter, D. (1999). Suç Psikolojisi. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
2 Howitt, J. (2007). Introduction to Forensic and Criminal Psychology. Pearson Prentes Hall.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Adli psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmesi 1͵2͵12͵13 1͵2
2 Adli psikoloji ile ilgili kuram ve modelleri açıklayabilmesi 1͵2͵6͵16͵17 1͵2
3 Çağdaş adli psikoloji çalışmalarına ilişkin örnekler verebilmesi 1͵2͵6͵11 1͵2
4 Adli psikoloji çalışmalarının psikoloji alt alanları için önemini tanımlayabilmesi 1͵2͵15͵16 1͵2
5 Adli psikoloji konusunda yapılan güncel araştırmaları takip edebilmesi ve alandaki gelişmelere bilimsel katkı sağlayabilmesi 12͵13 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 3 3
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 1 3 3
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 3 3
16 Son Sınav 1 3 3
  99