İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

KALİTATİF YÖNTEMLER
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY447 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrenciler; nitel araştırmaların bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri, nitel araştırma desenleri, nitel araştırma süreci, nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik, etik kavramları, nitel veri analizi, durum çalışması, eylem araştırmasım ve nitel araştırmaların bileme katkısını kavrayabilecek.
İçeriği Nitel araştırmaların bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri, nitel araştırma desenleri, nitel araştırma süreci, nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik, etik kavramları, nitel veri analizi, durum çalışması, eylem araştırmasım, nitel araştırmaların bileme katkısı

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 nitel araştırmaların genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 nitel ve nicel araştırmaların özelliklerinin karşılaştırarak farkı öğrenir.
3 nitel araştırmalarda etik ilkeler hakkında bilgi sahibi olur.
4 nitel araştırmalarda veri topluma tekniklerini öğrenir.
5 günlük kayıtlar hakkında bilgi sahibi olur.
6 nitel araştırma desenleri, vaka çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler ders anlatma ve sunum
2 Nitel Araştırmanın Bilimsel Araştırma Geleneği İçindeki Yeri ders anlatma ve sunum
3 Nitel Araştırma Yöntemleri ders anlatma ve sunum
4 Nitel Araştırma Süreci ders anlatma ve sunum
5 Nitel Araştırmalarda Örneklem ders anlatma ve sunum
6 Nitel Araştırmalarda Görüşme ve Gözlem ders anlatma ve sunum
7 vize sınavı
8 Nitel Araştırmalarda Doküman ders anlatma ve sunum
9 Nitel Araştırmalarda Geçerlik ders anlatma ve sunum
10 Nitel Araştırmalarda Güvenirlik ders anlatma ve sunum
11 Nitel Araştırmalarda Etik ders anlatma ve sunum
12 Özel Durum ve Aksiyon Araştırması ders anlatma ve sunum
13 Nitel Araştırmaların Eğitim Bilimine Katkısı ders anlatma ve sunum
14 Nitel Araştırmaların Eğitim Bilimine Katkısı ders anlatma ve sunum
15 Genel tekrar ders anlatma ve sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Yıldırım, A. 2005; Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara
2 Ekiz, D. 2009; Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 nitel araştırmaların genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. 1͵2͵4͵5 1͵2
2 nitel ve nicel araştırmaların özelliklerinin karşılaştırarak farkı öğrenir. 1͵2͵4͵6͵7 1͵2
3 nitel araştırmalarda etik ilkeler hakkında bilgi sahibi olur. 1͵2͵4͵11͵12͵13 1͵2
4 nitel araştırmalarda veri topluma tekniklerini öğrenir. 1͵2͵10͵12͵14 1͵2
5 günlük kayıtlar hakkında bilgi sahibi olur. 1͵2͵13͵14 1͵2
6 nitel araştırma desenleri, vaka çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur. 1͵2͵11͵12͵13͵14 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 1 3 3
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 3 3
16 Son Sınav 1 3 3
  96