İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
MAN403 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonlarının tanıtılması ve örgüt yönetimine yönelik temel kavramların geliştirilmesidir.
İçeriği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İş analizi ve tasarımı, insan kaynakları planlaması, işe alma ve seçme, eğitim, kariyer planlaması, performans değerleme, işçi hakları ve yükümlülükleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 İKY kavramını açıklamak
2 Stratejik perspektiften İKY'nin açıklamak
3 İş analizlerinin ve tasarımlarının açıklamak
4 Oryantasyon, eğitim ve kariyer planlarının açıklamak
5 İş ve performans değerlendirmesi ve metotları açıklamak
6 İş güvenliğini açıklamak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Giriş: Temel kavramlar ve İKY hakkında bilgi Power Point Slides
2 Stratejik İKY Power Point Slides
3 İş analizi ve tasarımı Power Point Slides
4 İnsan kaynakları planlaması Power Point Slides
5 İşe alım ve seçim Power Point Slides
6 Oryantasyon ve Eğitim Power Point Slides
7 Kariyer Planlaması Power Point Slides
8 Ara sınav Çoktan seçmeli sınav
9 Performans değerlendirme Power Point Slides
10 İş değrlendirme Power Point Slides
11 Tazmin Etme Power Point Slides
12 İş Güvenliği Power Point Slides
13 İş ve ren - İşçi İlişkisi Power Point Slides
14 Proje Sunumu Öğrencilerin Sunumları
15 Gözden Geçirme Power Point Slides
16 Son Sınav Multiple Choice Exam

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 İnsan Kaynakları Yönetimi: Stratejik Bir Yaklaşım. Özgen, Hüseyin ve Yalçın, Azmi. Nobel Kitabevi, Adana, 2010.
2 Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Danışman, Ali. Nobel Kitabevi, Adana, 2008.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 İKY kavramını açıklamak 1͵2
2 Stratejik perspektiften İKY'nin açıklamak 1͵2
3 İş analizlerinin ve tasarımlarının açıklamak 1͵2
4 Oryantasyon, eğitim ve kariyer planlarının açıklamak 1͵2
5 İş ve performans değerlendirmesi ve metotları açıklamak 1͵2
6 İş güvenliğini açıklamak 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 14 14
16 Son Sınav 1 1 1
  128