İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

SPOR PSİKOLOJİSİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY439 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Dersin amacı, sporun psikolojiyle olan etkileşiminden yola çıkarak sporda etkili olduğu varsayılan psikoloji konularını aktarmaktır. Ders kapsamında motivasyon, takım birlikteliği, algı, rekabet, geri bildirim, pekiştirme ilkeleri, grup ve takım dinamikleri ile dikkat ve konsantrasyonu etkileyen faktörler irdelenmekte ve bu kavramların sporcuların başarısı üzerindeki etkileri tartışılmaktadır.
İçeriği Sporda kişilik özelliklerinin önemi, başarıya güdülenmede motivasyonun etkililiği, uyarılmışlık, stres ve kaygı düzeylerinin etkililiği, rekabet, işbirliği ve grup dinamiklerinin belirleyiciliği, hedef belirlemenin başarılı olmayı ne şekilde etkilediği, mentörlük.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Psikolojik kavramların (kişilik özellikleri, motivasyon, stres, kaygı, uyarılmışlık vb.) sporla ilişkilendirilebilmesi
2 Spor psikolojisi alanında yapılan çalışmaları izleyebilme ve sözlü olarak aktarabilme
3 Kütüphane araştırması ve Internetten tarama yapabilme
4 sporun psikolojiyle olan etkileşiminden yola çıkarak sporda etkili olduğu varsayılan psikoloji konularını aktarmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar klasik ders anlatma
2 Sporda kişilik özelliklerinin etkililiğini anlayabilme klasik ders anlatma
3 Motivasyon ve başarıya güdülenme konularını anlayabilme klasik ders anlatma
4 Uyarılmışlık, stres ve kaygıyı anlayabilme klasik ders anlatma
5 Sporda rekabet ve işbirliğini anlayabilme klasik ders anlatma
6 Geribildirim, pekiştirme ilkelerini kavrayabilme klasik ders anlatma
7 Grup ve takım dinamiklerini fark edebilme klasik ders anlatma
8 Ara sınav
9 Hedef belirlemenin önemini kavrayabilme klasik ders anlatma
10 Liderlik klasik ders anlatma
11 Sporda İletişim klasik ders anlatma
12 Sporda psikolojik beceri eğimine giriş klasik ders anlatma
13 Saldırganlık klasik ders anlatma
14 Benlik algısı klasik ders anlatma
15 Fiziksel aktivite ve özyeterlilik klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Social psychology of exercise and sport. Martin Hagger and Nikos Chatzisarantis

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Psikolojik kavramların (kişilik özellikleri, motivasyon, stres, kaygı, uyarılmışlık vb.) sporla ilişkilendirilebilmesi 1͵2͵10 1͵2
2 Spor psikolojisi alanında yapılan çalışmaları izleyebilme ve sözlü olarak aktarabilme 1͵2͵13 1͵2
3 Kütüphane araştırması ve Internetten tarama yapabilme 1͵2͵13 1͵2
4 sporun psikolojiyle olan etkileşiminden yola çıkarak sporda etkili olduğu varsayılan psikoloji konularını aktarmak 1͵2͵9 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 5 5
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 5 10
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 2 10 20
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 3 3
  135