İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

DANIŞMA PSİKOLOJİSİ I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY433 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı; çağdaş psikolojik danışma yaklaşımlarını ve teknikleri hakkında gene bilgi sahibi olmaktır.
İçeriği Psikolojik Danışma Yaklaşımlarına Giriş Psikolojik danışmada temel yaklaşımlar (Psikanalitik, davranışçı, bilişsel vb.) Psikolojik danışmada güncel yaklaşımlar (varoluşçu, gestalt, gerçeklik, transaksiyonel yaklaşım, birey merkezli yaklaşım, postmodern yaklaşımlar, aile sistemleri yaklaşımları)

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Çağdaş psikolojik danışma kuramlarını bilir.
2 Çağdaş psikolojik danışma yaklaşımlarının temel kavramlarını ve tekniklerini bilir.
3 Psikolojik danışma yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yönlerini bilir.
4 Çağdaş psikolojik danışma yaklaşımlarını karşılaştırır.
5 Yaklaşımların özelliklerini eleştirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Tanışma, dersin gerekleri ve işleyiş hakkında bilgi klasik ders anlatma
2 Birey ve meslek insanı olarak psikolojik danışman klasik ders anlatma
3 Psikanalitik yaklaşım klasik ders anlatma
4 Adler yaklaşımı klasik ders anlatma
5 Varoluşçu Yaklaşım klasik ders anlatma
6 Birey Merkezli yaklaşım klasik ders anlatma
7 Gestalt Yaklaşımı klasik ders anlatma
8 Arasınav
9 Davranışçı yaklaşım klasik ders anlatma
10 Bilişsel Davranışçı yaklaşım klasik ders anlatma
11 Gerçeklik terapisi yaklaşımı, Feminist Terapi yaklaşımı klasik ders anlatma
12 Postmodern yaklaşımlar klasik ders anlatma
13 Aile Sistemleri Yaklaşımları klasik ders anlatma
14 Aile Sistemleri Yaklaşımları klasik ders anlatma
15 Aile Sistemleri Yaklaşımları klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Acar, N.V. (1994). Terapötik İletişim: Kişilerarası İlişkiler. Ankara: Ertem Matbaacılık.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Çağdaş psikolojik danışma kuramlarını bilir. 1͵2͵3 1͵2
2 Çağdaş psikolojik danışma yaklaşımlarının temel kavramlarını ve tekniklerini bilir. 1͵2͵3 1͵2
3 Psikolojik danışma yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yönlerini bilir. 1͵2͵3 1͵2
4 Çağdaş psikolojik danışma yaklaşımlarını karşılaştırır. 1͵2͵3 1͵2
5 Yaklaşımların özelliklerini eleştirir.
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 8 8
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 10 20
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 2 5 10
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 16 16
16 Son Sınav 1 2 2
  128