İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

ENDÜSTRİDE KULLANILAN PSİKOLOJİK TESTLER
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY444 Bahar 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Çalışanlar ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin bilimsel açıdan araştırılmasına katkıda bulunmak
İçeriği Sosyal kimlik kuramı ve örgütsel lidelik ,Örgütsel değişme/gelişim,Örgütsel vatandaşlık davranışı testleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 gelişim ve değişme dönemlerinde örgütsel geçişlerin doğasını kavrar
2 İşletmelerdeki yönetim sistemi ve liderlikler hakkında bilgi sahibi olur
3 Grup davranışı ile I/O psikolojisi arasındaki ilişkiyi tanımlar
4 Liderlik kuramları hakkında bilgi sahibi olur
5 I/O çalışma alanlarında araştırma planlar, yürütür.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Ders içeriğinin tanıtılması klasik ders anlatma
2 Araştırma yönyemleri klasik ders anlatma
3 Örgütsel Liderlik klasik ders anlatma
4 Lider odaklı yaklaşımlar klasik ders anlatma
5 Denk düşme odaklı yaklaşımlar klasik ders anlatma
6 İzleyen odaklı yaklaşımlar klasik ders anlatma
7 İzleyen odaklı yaklaşımlar klasik ders anlatma
8 ara sınav
9 Sosyal kimlik kuramı ve örgütsel lidelik klasik ders anlatma
10 Örgütsel değişme/gelişim klasik ders anlatma
11 Örgütsel değişme/gelişim klasik ders anlatma
12 İş stresi klasik ders anlatma
13 Örgütsel vatandaşlık davranışı klasik ders anlatma
14 Örgütsel danışmanlık klasik ders anlatma
15 Örgütsel danışmanın yeterlilikleri klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Vinchur, A.J, & Koppes, L.L. (2010) A Historical Survey of Research and Practice in Industrial and Organizational Psychology In Zedeck, S. (Ed.), APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology. APA,

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 gelişim ve değişme dönemlerinde örgütsel geçişlerin doğasını kavrar 1͵2͵11 1͵2
2 İşletmelerdeki yönetim sistemi ve liderlikler hakkında bilgi sahibi olur 1͵2͵10͵11 1͵2
3 Grup davranışı ile I/O psikolojisi arasındaki ilişkiyi tanımlar 1͵2͵10͵11 1͵2
4 Liderlik kuramları hakkında bilgi sahibi olur 1͵2 1͵2
5 I/O çalışma alanlarında araştırma planlar, yürütür. 1͵2͵10͵11 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 4 4
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 2 2
  94