İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

PSİKOLOJİK TESTLER : YETİŞKİNLİK
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY432 Bahar 3 0 3 6

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Psikolojik testlere ilişkin temel kavramları, psikolojik testlerin tarihçesini, testlerin psikometrik özelliklerini (güvenilirlik, geçerlilik), yaklaşımları, psikolojik testlerin kullanılması, yorumlanması ve denetlenmesine ilişkin etik kuralları, psikolojik testlerin çeşitlerini açıklamaktır.
İçeriği . Psikolojik Testlere İlişkin Temel Kavramlar. II. Psikolojik Testlerin Tarihçesi. III. Psikolojik Testlerin Psikometrik Özellikleri. IV. Psikolojik Testlere İlişkin Yaklaşımlar. V. Psikolojik Testlerin Kullanılması, Yorumlanması, Denetimi ve Etik Kurallar. VI. Psikolojik Testler. Zekâ (yetenek)Testleri. Stanford-Binet Bireysel Zekâ Testi. Wechsler Bireysel Zekâ Testi. Thurstone Temel Kabiliyet Testi (Grup yetenek testi). Projektif Testler. Rorschach Mürekkep Lekesi Testi. Tematik Algı Testi. Beier ve Rotter Cümle Tamamlama Testleri. Çocuklar için Projektif Testler. Kişilik Ölçekleri. İlgi Ölçekleri. Tutum Ölçekleri. Başarı Testleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Psikolojik testlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2 Psikolojik testlerin tarihçesindeki önemli gelişmeleri sıralar.
3 Psikolojik testlerin psikometrik özelliklerini açıklar.
4 Psikolojik testlere ilişkin yaklaşımları sınıflar.
5 Psikolojik testlerin kullanılması, uygulanması ve yorumlanmasına ilişkin etik ilkelere örnekler verir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Dersin Tanıtımı ve Yapılandırılması. Psikolojik Testlere İlişkin Temel Kavramlar ve Tarihçe sunum ve tartışma
2 Psikolojik Testlerin Psikometrik Özellikleri sunum ve tartışma
3 Psikolojik Testlere İlişkin Yaklaşımlar sunum ve tartışma
4 Psikolojik Testlerin Kullanılması ve Yorumlanması sunum ve tartışma
5 Psikolojik Testlerin Denetimi ve Etik Kurallar sunum ve tartışma
6 Psikolojik Testler Zekâ (yetenek) testleri sunum ve tartışma
7 Psikolojik Testler Zekâ (yetenek) testleri sunum ve tartışma
8 ara sınav
9 Projektif Testler sunum ve tartışma
10 Projektif Testler sunum ve tartışma
11 Kişilik Ölçekleri sunum ve tartışma
12 Kişilik Ölçekleri sunum ve tartışma
13 İlgi Ölçekleri sunum ve tartışma
14 Tutum Ölçekleri sunum ve tartışma
15 Başarı Testleri sunum ve tartışma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Akkoyun, F. (1994). Projektif teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Psikolojik testlerle ilgili temel kavramları açıklar. 1͵2͵8
2 Psikolojik testlerin tarihçesindeki önemli gelişmeleri sıralar. 1͵2͵6͵7
3 Psikolojik testlerin psikometrik özelliklerini açıklar. 1͵2͵6͵7
4 Psikolojik testlere ilişkin yaklaşımları sınıflar. 1͵2͵11
5 Psikolojik testlerin kullanılması, uygulanması ve yorumlanmasına ilişkin etik ilkelere örnekler verir. 1͵2͵4
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 8 8
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 3 10 30
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 2 10 20
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 8 8
16 Son Sınav 1 3 3
  156