İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

PSİKOLOJİDE ETİK
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY404 Bahar 3 0 3 6

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin ahlâk ve ahlâk felsefesi; mesleki ahlâk; psikoloji bilim ve uygulamasına ilişkin mesleki ahlâk ilke ve kuralları; mesleki ahlâk ilkelerinin çiğnenmesi sonucunda uygulanan süreçleri öğrenmelerini, kavramalarını ve gelecekteki mesleki yaşamlarında uygulamalarını ağlamaktır.
İçeriği Psikoloji bilim ve uygulamasına ilişkin mesleki temel ahlâk kavram ve ilkeleri,

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Ahlâk, meslek ahlâkı ve psikologluk meslek ahlâk ilke ve kurallarını TANIMLAMAK
2 Ahlâk, meslek ahlâkı ve psikologluk meslek ahlâk ilke ve kurallarını YORUMLAMAK, KARŞILAŞTIRMAK
3 Ahlâki temel ilke ve kuralları farklı alt alanlara UYGULAMAK
4 Ahlâki olgu ve durumları ANALİZ edebilmek
5 Ahlâki olgu ve durumları FORMÜLE edebilmek
6 Ahlâki olgu ve durumlarla ilgili YORUMLAMA yapabilmek, YARGIDA bulunabilmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Ahlâk felsefesi, ahlâk, etik ve moral kavramları, Klasik ders anlatma
2 Sanat, Meslek ve meslek ahlâkı, Klasik ders anlatma
3 Psikoloji bilim ve uygulamasına ilişkin mesleki temel ahlâk kavram ve ilkeleri, Klasik ders anlatma
4 Mesleki Yetkinlik ve yeterlilik ilkesi, Klasik ders anlatma
5 Yararlı olmak ve zarar vermeme ilkesi, Klasik ders anlatma
6 Mesleki Sorumluluk ilkesi, Klasik ders anlatma
7 Dürüstlük ilkesi, Klasik ders anlatma
8 ARA SINAV
9 Psikolojinin özel alanları ile ilgili etik ilke ve kurallar: Klasik ders anlatma
10 Eğitimde etik ilke ve kurallar, Klasik ders anlatma
11 Terapide etik ilke ve kurallar, Klasik ders anlatma
12 Değerlendirme etik ilke ve kuralları, Klasik ders anlatma
13 Bilimsel Araştırma ve yayınlarda etik ilke ve kurallar, Klasik ders anlatma
14 Psikologluk mesleği ahlâk ilkelerinin çiğnenmesi ile ilgili uygulamalar ve yürürlükteki genel kurallar, Klasik ders anlatma
15 Şikâyetlerin ele alınması, yaptırım uygulama süreci, Klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Türk Psikologlar Derneği, Etik Süreç Yönetmeliği http://www.psikolog.org.tr/ekler/tbp_etikSurecYonetmeligi.doc
2 Türk Psikologlar Derneği, Etik Yönetmeliği http://www.psikolog.org.tr/ekler/tpd_etikYonetmeligi.doc

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Ahlâk, meslek ahlâkı ve psikologluk meslek ahlâk ilke ve kurallarını TANIMLAMAK 1͵3 1͵2
2 Ahlâk, meslek ahlâkı ve psikologluk meslek ahlâk ilke ve kurallarını YORUMLAMAK, KARŞILAŞTIRMAK 1͵2͵3 1͵2
3 Ahlâki temel ilke ve kuralları farklı alt alanlara UYGULAMAK 1͵2͵3͵6 1͵2
4 Ahlâki olgu ve durumları ANALİZ edebilmek 1 1͵2
5 Ahlâki olgu ve durumları FORMÜLE edebilmek 1͵2͵3 1͵2
6 Ahlâki olgu ve durumlarla ilgili YORUMLAMA yapabilmek, YARGIDA bulunabilmek 1͵2͵3 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 26 26
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 7 7
  151