İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY426 Bahar 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, sağlık psikolojisi alanını, ilgilendiği temel konuları başlıca kuramsal yaklaşımlar ve araştırma bulguları çerçevesinde inceleyerek tanıtmaktır.
İçeriği Bu ders, sağlık psikolojisinin ilgilendiği konular ve başlıca yaklaşımlara ilişkin bilgi aktarımını ve sağlık psikoloji alanyazınından seçilen makalelerin bu yaklaşım ve bilgiler ışığında tartışılmasını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Sağlık Psikolojisi alanını tanımlar ve başlıca modelleri ile tarihçesini betimler.
2 Sağlık davranışlarını ve birincil korumayı açıklar.
3 Stres ve başa çıkma davranışlarını açıklar.
4 Tedavi ortamında hastanın bilişsel, duygusal ve davranışsal niteliklerini tartışır.
5 Ağrı ve ağrı yönetimini açıklar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Sağlık psikolojisinin tanımı, başlıca modelleri ve tarihçesi klasik ders anlatma
2 Sağlığın Geliştirilmesi ve Birinci Basamak Koruma klasik ders anlatma
3 Sağlık Davranışları: Egzersiz, Kaza önleme, Sağlıklı Beslenme, Kilo Kontrolü ve Obezite klasik ders anlatma
4 Sağlığa Zararlı Davranışlar: Alkolizm ve Sigara İçme klasik ders anlatma
5 Stres: Tanımı, Kuramsal Yaklaşımlar ve Ölçülmesi klasik ders anlatma
6 Başa Çıkma ve Sosyal Destek klasik ders anlatma
7 Hastalık Belirtilerini Tanıma ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma klasik ders anlatma
8 Ara sınav
9 Hasta- Hekim İlişkileri klasik ders anlatma
10 Ağrı: Tanımı, Ölçülmesi ve Yönetimi klasik ders anlatma
11 Kronik hastalıkların Yönetimi klasik ders anlatma
12 İlerleyen ve Ölümcül Hastalıklarda Psikolojik Sorunlar klasik ders anlatma
13 Kalp Hastalığı, Hipertansiyon, İnme ve Tip II Diyabet klasik ders anlatma
14 Psikonöroimmünoloji ve Bağışıklıkla İlişkili Hastalıklar: AİDS, Kanser, Artrit ve Tip I Diyabet klasik ders anlatma
15 Psikonöroimmünoloji ve Bağışıklıkla İlişkili Hastalıklar: AİDS, Kanser, Artrit ve Tip I Diyabet klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Okyayuz, Ü. (1999). Sağlık Psikolojisine Giriş. Ankara: Türk Psikoloji Derneği.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Sağlık Psikolojisi alanını tanımlar ve başlıca modelleri ile tarihçesini betimler. 1͵2͵13 1͵2
2 Sağlık davranışlarını ve birincil korumayı açıklar. 1͵2͵13 1͵2
3 Stres ve başa çıkma davranışlarını açıklar. 1͵2͵13 1͵2
4 Tedavi ortamında hastanın bilişsel, duygusal ve davranışsal niteliklerini tartışır. 1͵2͵13 1͵2
5 Ağrı ve ağrı yönetimini açıklar. 1͵2͵13 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 3 3
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 3 3
16 Son Sınav 1 2 2
  94