İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE PSİKODRAMA I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY441 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu ders öğrencilerin psikolojik danışma grupları yönetebilmek için gerekli olan temel bilgi ve becerilere yönelik bir temel anlayış oluşturmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte bu ders, öğrencilerin grupla psikolojik danışmanın temel ilke ve uygulamaları, grup gelişiminin aşamaları, kolaylaştırıcı roller ve grupla psikolojik danışma ile ilgili etik konuları anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
İçeriği Grup çeşitleri, grupla psikolojik danışmanın aşamaları, kolaylaştırıcı liderlik roller, grup üyelerinin roller, grupla psikolojik danışmada etik konular ve uygulama

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Görev grupları, psiko-eğitim grupları, psikolojik danışma grupları ve terapi gruplarını içeren farklı grup çeşitlerini tanımlar.
2 Grup sürecinin bileşenlerini ve gelişimsel aşamalarını içeren grup dinamiklerinin ilkelerini tanımlar.
3 Grup liderliği stil ve yaklaşımlarını, çeşitli grup liderlerinin özelliklerini ve liderlik stilleri ile grubun işleyişi arasındaki ilişkileri özetler.
4 Grup üyelerinin aldığı kolaylaştırıcı ve zayıflatıcı temel rol ve davranışları inceler.
5 Farklı grupla psikolojik danışma yöntemlerini karşılaştırır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Grup danışmanlığına giriş ve grup çeşitleri, Grup liderinin özellikleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Grupların kuramsal çerçevesi, Etik ve yasal konular Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Grubu planlama ve grup oluşturma, Grupta başlangıç aşaması Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Grupta geçiş aşaması Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Grupta eylem aşaması Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Grupta sonlandırma aşaması Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Grupla Danışma Uygulaması Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 ara sınav
9 Grupla Danışma Uygulaması Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Grupla Danışma Uygulaması Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Grupla Danışma Uygulaması Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Grupla Danışma Uygulaması Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Grupla Danışma Uygulaması Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Grupla Danışma Uygulaması Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Değerlendirme Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Aktaş, A. M. (1997). Grup süreci ve grup dinamikleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Görev grupları, psiko-eğitim grupları, psikolojik danışma grupları ve terapi gruplarını içeren farklı grup çeşitlerini tanımlar. 1͵2͵12 1͵2
2 Grup sürecinin bileşenlerini ve gelişimsel aşamalarını içeren grup dinamiklerinin ilkelerini tanımlar. 1͵2͵3 1͵2
3 Grup liderliği stil ve yaklaşımlarını, çeşitli grup liderlerinin özelliklerini ve liderlik stilleri ile grubun işleyişi arasındaki ilişkileri özetler. 1͵2͵12 1͵2
4 Grup üyelerinin aldığı kolaylaştırıcı ve zayıflatıcı temel rol ve davranışları inceler. 1͵2͵12͵13 1͵2
5 Farklı grupla psikolojik danışma yöntemlerini karşılaştırır. 1͵2͵12͵13 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 10 10
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 3 10 30
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 2 5 10
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 12 12
16 Son Sınav 1 2 2
  150