İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

PSİKOLOJİK TESTLER : ÇOCUKLUK
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY427 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, yaygın olarak kullanılan psikolojik testlerin yapı ve işlevlerini açıklamaktır.
İçeriği Bu ders kapsamında, psikolojik testlerin tarihçesi, işlevleri ve teknik özellikleri hakkında bilgi aktarımı yapılacaktır ve uygulama örnekleri izlenecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Psikolojik testlerin tarihçesi ve işlevlerini tanımlar.
2 Yaygın olarak kullanılan psikolojik testleri tanımlar
3 Psikolojik testlerle ilgili teknik ve metodolojik ilkeleri özetler.
4 Psikolojik testlerin kullanımıyla ilgili etik konuları özetler.
5 Psikolojik testleri kullanım alanları açısından karşılaştırır.
6 Bir ölçüm aracının yapısına bakarak ölçüm hedefi hakkında yargıda bulunur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Psikolojik testlerin işlevi ve tarihçesi klasik ders anlatma
2 Etik ilkeler klasik ders anlatma
3 Teknik ve yöntemsel ilkeler: Norm ve Standardizasyon klasik ders anlatma
4 Teknik ve yöntemsel ilkeler: Geçerlik ve Güvenirlik klasik ders anlatma
5 Gelişim tarama testleri klasik ders anlatma
6 Nöropsikolojik testler klasik ders anlatma
7 Yetenek testleri: Zeka kuramları klasik ders anlatma
8 Ara sınav
9 Yetenek testleri: Bireysel zeka testleri klasik ders anlatma
10 Yetenek testleri: Özel örneklem ve grup zeka testleri klasik ders anlatma
11 Kişilik testleri: Özbildirim ölçekleri klasik ders anlatma
12 Kişilik testleri: Projektif testler klasik ders anlatma
13 İlgi ve tutum envanterleri klasik ders anlatma
14 Eğitsel testler klasik ders anlatma
15 Eğitsel testler klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar, Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Psikolojik testlerin tarihçesi ve işlevlerini tanımlar. 1͵2͵3 1͵2
2 Yaygın olarak kullanılan psikolojik testleri tanımlar 1͵2͵3 1͵2
3 Psikolojik testlerle ilgili teknik ve metodolojik ilkeleri özetler. 1͵2͵3 1͵2
4 Psikolojik testlerin kullanımıyla ilgili etik konuları özetler. 1͵2͵3 1͵2
5 Psikolojik testleri kullanım alanları açısından karşılaştırır. 1͵2͵3 1͵2
6 Bir ölçüm aracının yapısına bakarak ölçüm hedefi hakkında yargıda bulunur. 1͵2͵3 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 10 10
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 10 20
11 Ara Proje 1 15 15
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 15 15
16 Son Sınav 1 3 3
  150