İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

AİLE TERAPİSİ KURAMLARI
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY338 Bahar 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Çocuk gelişimi ve kültür bağlamında aile ve ana babalık konularına giriş
İçeriği Aileye ve ana babalığa farklı kuramsal yaklaşımlar, kültürel bağlamlarda ana babalık, ana babalık ve çocuk gelişimi arasındaki bağlantılar

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Ana babalık ve aileye ilişkin klasik kuramları ve günümüzdeki kuramsal yaklaşımları belirtir
2 Ana babalık konusundaki temel araştırma konularını tanır
3 Ana babalıkla ilgili farklı ögeler (biliş, tutum ve uygulama) arasındaki ilişkileri açıklar
4 Farklı ana babalık uygulamaları ile olası gelişimsel sonuçlar arasındaki ilişkileri gösteren araştırma bulgularını yorumlar
5 Farklı gelişim dönemlerine ve farklı kültürel bağlamlara özgü ana babalık uygulamalarını ayırt eder

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Ebeveynliğe Geçiş Anlatım
2 Ana babalığa ekolojik bağlamsal yaklaşım ve dinamik sistemler yaklaşımı Anlatım
3 Ana babalık Stil, Boyut ve Uygulamaları Anlatım
4 Ana babalık biliş ve davranışları Anlatım
5 Ana babalık ve çocuk gelişimi ilişkisi üzerine kuramsal görüşler Anlatım
6 Bebeklik Döneminde Anne Babalık ve Çocukla Güvenli Bağlar Anlatım
7 Erken çocuklukta ana babalık Anlatım
8 ara sınav
9 Ergenlerde ana babalık Anlatım
10 Kültür ve ana babalık Anlatım
11 Kültür ve ana babalık Anlatım
12 Türk göçmen ailelerinde ana babalık Anlatım
13 Kağıtçıbaşı?nın aile değişim kuramı Anlatım
14 Kağıtçıbaşı?nın aile değişim kuramı Anlatım
15 Kağıtçıbaşı?nın aile değişim kuramı Anlatım
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
2 ayıl, M. & Yağmurlu, B. (2012) (Der.). Ana babalık: Kuram ve uygulama. Koç Üniversitesi Yayını İstanbul

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Ana babalık ve aileye ilişkin klasik kuramları ve günümüzdeki kuramsal yaklaşımları belirtir 1͵2͵8 1͵2
2 Ana babalık konusundaki temel araştırma konularını tanır 1͵2͵6 1͵2
3 Ana babalıkla ilgili farklı ögeler (biliş, tutum ve uygulama) arasındaki ilişkileri açıklar 1͵2͵6͵7 1͵2
4 Farklı ana babalık uygulamaları ile olası gelişimsel sonuçlar arasındaki ilişkileri gösteren araştırma bulgularını yorumlar 1͵2͵7͵8͵9 1͵2
5 Farklı gelişim dönemlerine ve farklı kültürel bağlamlara özgü ana babalık uygulamalarını ayırt eder 1͵2͵5͵7 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 1 10 10
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 6 6
16 Son Sınav 1 2 2
  90