İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY312 Bahar 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı klinik psikolojisi alanına genel bir bakış sağlamak, klinik psikoloji alanindaki temel kavram ve yöntemler ile ilgili bir çerçeve sunmaktır.
İçeriği "Bu ders nevrozlar, psikozlar, organik bozukluklar, zihinsel gerilik, alkolizm ve epilepsi konularını ve olası nedenlerin, semptomların ve tedavilerin tanımını içerir. "

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Klinik psikolojinin tarihsel gelişimi ve çağdaş klinik psikoloji akımlarını tanır.
2 Klinik psikoloji alanındaki bilimsel bilgiyi tanır, güncel literatürü özetler ve tartışır.
3 Klinik psikolojide sınıflandırma ve tanı, değerlendirme, müdahale ve önleme süreçleri ile ilgili temel bilgi ve becerileri tanımlar.
4 Psikolojik değerlendirme, müdahale ve önleme konularında kaynak taramasına dayalı, bilimsel yazım kurallarına uygun bir ödev tasarlar.
5 psikoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Klinik psikolojinin evrimi klasik ders anlatma
2 Çağdaş klinik psikoloji klasik ders anlatma
3 Klinik psikolojide sınıflandırma klasik ders anlatma
4 Klinik psikolojide tanı klasik ders anlatma
5 Klinik psikolojide araştırma yöntemleri klasik ders anlatma
6 Klinik psikolojde değerlendirme klasik ders anlatma
7 Klinik psikolojide bütünleştirme klasik ders anlatma
8 Ara sınav
9 Klinik karar verme klasik ders anlatma
10 Rapor hazırlama süreci klasik ders anlatma
11 Klinik psikolojide müdahale ve önleme klasik ders anlatma
12 Sağlık psikolojisi klasik ders anlatma
13 Klinik nöropsikoloji klasik ders anlatma
14 Adli psikoloji klasik ders anlatma
15 Adli psikoloji klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Butcher, J. N., S Mineka, and J. M. Hooley. Abnormal Psychology. 14th ed.. Boston, MA: Allyn & Bacon, 2010. ISBN: 9780205594955

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Klinik psikolojinin tarihsel gelişimi ve çağdaş klinik psikoloji akımlarını tanır. 14 1͵2
2 Klinik psikoloji alanındaki bilimsel bilgiyi tanır, güncel literatürü özetler ve tartışır. 14 1͵2
3 Klinik psikolojide sınıflandırma ve tanı, değerlendirme, müdahale ve önleme süreçleri ile ilgili temel bilgi ve becerileri tanımlar. 14 1͵2
4 Psikolojik değerlendirme, müdahale ve önleme konularında kaynak taramasına dayalı, bilimsel yazım kurallarına uygun bir ödev tasarlar. 10 1͵2
5 psikoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak 10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 25 25
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 7 7
  150