İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

PSİKOLOJİ TARİHİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY321 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof. Dr. KamuranElbeyoğlu
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, psikoloji tarihi hakkında genel bilgi sunmaktır.
İçeriği Bu ders, psikoloji üzerindeki felsefi ve fizyolojik etkileri ve psikolojideki düşünce ekollerinin anlatımını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Psikoloji üzerindeki felsefi ve fizyolojik etkileri açıklar
2 Psikoloji biliminin kuruluşu ve yapılsalcılık ekolünü açıklar
3 Işlevselcilik ekolününün günümüz psikolojisi açısından önemini açıklar
4 Davranışçılık ekolünün günümüz psikolojisi açısından önemini açıklar.
5 Gestalt psikolojisinin günümüz psikolojisi açısından önemini açıklar.
6 Psikanalizin günümüz psikolojisi açısından önemini açıklar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Psikoloji tarihini incelenmenin önemi sunum ve tartışma
2 17-19. yy arasındaki felsefi etkiler sunum ve tartışma
3 19. yy ve sonrasında yaşanan fizyolojik etkiler, yeni bir bilimin kuruluşunun temellerinin atılması sunum ve tartışma
4 Yeni psikoloji: Yapısalcılık sunum ve tartışma
5 Yapılsalcılık sunum ve tartışma
6 İşlevselcilik sunum ve tartışma
7 İşlevselcilik sunum ve tartışma
8 Ara sınav
9 Uygulamalı psikoloji sunum ve tartışma
10 Davranışçılık sunum ve tartışma
11 Davranışçılık sunum ve tartışma
12 Gestalt psikolojisi sunum ve tartışma
13 Psikanaliz sunum ve tartışma
14 Psikanaliz sunum ve tartışma
15 Psikanaliz sunum ve tartışma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Schultz D. P. ve Schultz, S. E. (2007). Modern Psikoloji Tarihi. (8. Baskı) (Cev. Aslan, Y). İstanbul: Kaknüs Yayınları

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Psikoloji üzerindeki felsefi ve fizyolojik etkileri açıklar 1͵2͵4 1͵2
2 Psikoloji biliminin kuruluşu ve yapılsalcılık ekolünü açıklar 1͵2 1͵2
3 Işlevselcilik ekolününün günümüz psikolojisi açısından önemini açıklar 1͵2 1͵2
4 Davranışçılık ekolünün günümüz psikolojisi açısından önemini açıklar. 1͵2 1͵2
5 Gestalt psikolojisinin günümüz psikolojisi açısından önemini açıklar. 1͵2 1͵2
6 Psikanalizin günümüz psikolojisi açısından önemini açıklar. 1͵2͵8 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 2 2
  90