İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

TRAFİK PSİKOLOJİSİ VE PSİKOTEKNİK
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY334 Bahar 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrencilere trafik psikolojisi alanındaki konu, metot ve yaklaşımları tanıtmak.
İçeriği Bu ders kapsamında, sürücü davranışları gibi trafik psikolojisi konuları aktarılmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Trafik psikolojisinin araştırma konularını ve metotlarını tanımlar.
2 Kazalara neden olan davranış modellerini açıklar.
3 Trafikteki insan davranışının altında yatan farklı motivasyon ve süreçleri açıklar
4 Sürücü davranışlarının ne yönde ve nasıl değişebileceği konusunda çözümler sunar ve tartışır.
5 Risk faktörlerini sınıflar.
6 Ders sırasında öğrendiği kuramsal bilgileri araştırma yapmak için kullanır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Trafik ve Ulaşım Psikolojisine Genel Bakış klasik ders anlatımı
2 Kazalar ve kazalara neden olan davranış modelleri klasik ders anlatımı
3 Trafik ve ulaşım psikolojisi teorileri ve uygulama alanları klasik ders anlatımı
4 Sürücü Davranışı ve Tutumunun Psikolojisi klasik ders anlatımı
5 Psikomotor süreçlerdeki risk faktörleri klasik ders anlatımı
6 Bilişsel süreçlerdeki risk faktörleri klasik ders anlatımı
7 Trafik psikolojisinde araştırma yöntemleri klasik ders anlatımı
8 Ara sınav
9 Kaza Önleme ve Güvenlik Müdahale Teknikleri klasik ders anlatımı
10 Trafikte insan faktörü ve performansı klasik ders anlatımı
11 Trafik güvenliği ve kaza araştırmaları klasik ders anlatımı
12 Kentsel ulaşım sistemleri klasik ders anlatımı
13 Grup Çalışması-Sunum klasik ders anlatımı
14 Grup Çalışması-Sunum klasik ders anlatımı
15 Grup Çalışması-Sunum klasik ders anlatımı
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Porter, B.E. (2011) Handbook of traffic psychology. Academic Press. Barjonet, P. E. (2001). Traffic psychology today. London: Kluwer Academic Publishers.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Trafik psikolojisinin araştırma konularını ve metotlarını tanımlar. 1͵2͵3 1͵2
2 Kazalara neden olan davranış modellerini açıklar. 1͵2͵3 1͵2
3 Trafikteki insan davranışının altında yatan farklı motivasyon ve süreçleri açıklar 1͵2͵3͵8 1͵2
4 Sürücü davranışlarının ne yönde ve nasıl değişebileceği konusunda çözümler sunar ve tartışır. 1͵2͵3 1͵2
5 Risk faktörlerini sınıflar. 1͵2͵3͵11 1͵2
6 Ders sırasında öğrendiği kuramsal bilgileri araştırma yapmak için kullanır. 1͵2͵3͵13 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 3 3
  90