İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

SOSYAL PSİKOLOJİ I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY201 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amaçları: (a) yaygın sosyal etki ve etkileşimini anlamak için kullanılan araştırma yöntemleri bir anlayış geliştirmek, sosyal etki ve etkileşim ve (b) sosyal, psikolojik açıklamaların bir anlayış geliştirmek için vardır.
İçeriği Bu ders kim olduğumuz, diğerlerinin ve içinde bulunduğumuz grupların kişiliğimizi ve kendiliğimizi nasıl şekillendirdiği ve sosyal varlıklar olarak etkileşimlerimiz hakkındadır. Ancak, etkileşim varlıklar arasında bir süreç, iki taraflı bir yoldur. Dolayısıyla, yalnızca bizim nasıl etrafımızdaki dünya tarafından şekillendiğimiz değil, bizim etrafımızdakileri ve içinde bulunduğumuz grupları nasıl şekillendirdiğimiz üzerinedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Sosyal psikolojinin temel kavramları ve bu kavramlara ilişkin teorileri açıklar
2 Sosyal etki, uyum, tutumlar, tutum oluşumu hakkında teoriler)Sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikoloji ve define arasındaki temel farklar ayıran ve her birini açıklar
3 Sosyal psikolojinin gelişimi tarihinin temel eserleri özetliyor ve bu disiplinin katkıda kişilerin adlarını belirtir
4 .Entegre ve kişilik ve benlik gelişimi, sosyal etki, grup süreçleri hakkında genellemeler ulaşır.
5 sosyalleşme sürecinde bir faktördür kişinin unsurlarını analiz

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 sosyal psikolojinin alanı sunum ve tartışma
2 sosyal dünyada benlik kavramı sunum ve tartışma
3 sosyal bilinç, sosyal algı, bilişsel yanılsamalar sunum ve tartışma
4 sosyal inançlar ve yargılar sunum ve tartışma
5 yükleme, yükleme kuramları sunum ve tartışma
6 davranış ve tutumlar sunum ve tartışma
7 tutum değiştirme kuramları sunum ve tartışma
8 vize
9 sosyal etki, kültür, toplumsal cinsiyet sunum ve tartışma
10 uyma ve itaat, uyma kuramları sunum ve tartışma
11 ikna, propaganda, ikna etmenin temel ilkeleri, sunum ve tartışma
12 ikna yöntemleri sunum ve tartışma
13 grup nedir, grup etkisi sunum ve tartışma
14 grup etkisi, sosyal kaytarma, sosyal kolaylaştırma sunum ve tartışma
15 önyargılar sunum ve tartışma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 I. A. Horowitz, K. S. Bordens; Social Psychology, Mayfield Publishing Company, California, 1995
2 Myers, D. (2015) Social Psychology, Mc Graw Hill Pub.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Sosyal psikolojinin temel kavramları ve bu kavramlara ilişkin teorileri açıklar 3 1͵2
2 Sosyal etki, uyum, tutumlar, tutum oluşumu hakkında teoriler)Sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikoloji ve define arasındaki temel farklar ayıran ve her birini açıklar 3 1͵2
3 Sosyal psikolojinin gelişimi tarihinin temel eserleri özetliyor ve bu disiplinin katkıda kişilerin adlarını belirtir 1 1͵2
4 .Entegre ve kişilik ve benlik gelişimi, sosyal etki, grup süreçleri hakkında genellemeler ulaşır. 1 1͵2
5 sosyalleşme sürecinde bir faktördür kişinin unsurlarını analiz 1 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 25 25
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 7 7
  150