İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II: OKUL ÇAĞI VE ERGENLİK
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY218 Bahar 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Dersin genel amacı, genel kavramlar, kuramlar, dönemler ve gelişim psikolojisinin rolleri hakkında genel bir bilgi vermektir.
İçeriği Bu ders ergenlik, genç ve orta yetişkinlik, yaşlılık ve ölüm dönemlerinin gelişimini incelemektedir. Ders bilişsel, fiziksel ve sosyo-duygusal/psikolojik gelişme üzerinde biyolojik/genetik ve çevresel faktörlerin etkileri üzerinde odaklanmıştır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Bebeklik döneminde gelişim özelliklerini belirtir
2 Okulöncesi dönemde gelişimsel özelliklerini belirtir
3 gelişim özelliklerinin birincil süresini belirtir
4 ergenlik gelişim özellikleri Lears
5 yetişkinlik gelişim özelliklerini belirtir
6 belirtir cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rollerinin gelişim özellikleri..

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 tanışma klasik ders anlatma
2 biyolojik başlangıçlar klasik ders anlatma
3 motor, duyusal ve algısal gelişim klasik ders anlatma
4 bilişsel gelişim yaklaşımları klasik ders anlatma
5 benlik, kimlik ve kişilik klasik ders anlatma
6 cinsiyet ve cinsellik klasik ders anlatma
7 ahlaki gelişim, değerler ve din klasik ders anlatma
8 vize
9 aileler, yaşam tarzları ve aile bakımı klasik ders anlatma
10 akranlar ve sosyo kültürel dünya klasik ders anlatma
11 okul, başarı ve çalışma klasik ders anlatma
12 ölüm klasik ders anlatma
13 sunumlar klasik ders anlatma
14 sunumlar klasik ders anlatma
15 final tekrarı klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 "Spencer A. Rathus, Childhood and Adolescence; Voyages in Development, 2008. ISBN-13: 978-0-495-90408-3 "
2 Essentials of human development a life-span view, Robert V. Kail, John C. Cavanough, 2017
3 Ergenlik, Lawrence Steinberg, 2009
4 Ergenlik, John W. Satrock, 2014
5 Epilepsy in young people, Evan Ross, David Chesdwick,Robert Crowford, 1986

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Bebeklik döneminde gelişim özelliklerini belirtir 3 1͵2
2 Okulöncesi dönemde gelişimsel özelliklerini belirtir 3 1͵2
3 gelişim özelliklerinin birincil süresini belirtir 3 1͵2
4 ergenlik gelişim özellikleri Lears 1 1͵2
5 yetişkinlik gelişim özelliklerini belirtir 1 1͵2
6 belirtir cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rollerinin gelişim özellikleri.. 5 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 25 25
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 7 7
  150