İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

KİŞİLİK KURAMLARI II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY212 Bahar 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr. Öğr. Üyesi Sema BENGÜ GÜRKAN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin temel amacı, kişilik kuramlarının temel ilkelerini kazanmaktır.
İçeriği Bu ders psikoanalitik, neoanalitik, öğrenme, eğilimsel ve humanist-varoluşçu olmak üzere temel kişilik modelleri üzerinde yoğunlaşacaktır. Ders boyunca bu modeller ve yaklaşımlar, her bir yaklaşımı temsil eden kuramlar, her bir kuramın yöntemi ve araştırmaları incelenecektir. Bu derste davranışçı ve bilişsel kişilik kuramları, varoluşçu yaklaşım ve diğer çağdaş yaklaşımlar ele alınacaktır. Bunun yanı sıra, çeşitli kişilik kuramlarının ve görüşlerinin Camus’un “Yabancı” eserindeki ana kahramanı çözümlemekte nasıl kullanılacağı incelenecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Kişilik kavramını açıklar ve kişiliği hakkında temel kavramlar,
2 kişilik gelişimi açıklar, kişilik kuramlarının ilkeleri açıklar
3 benzerlikleri açıklar ve kişilik teorileri farklılıklar
4 kişilik teorileri ve danışmanlık alanında arasındaki ilişkiyi açıklar.
5 kanıtları ölçmek, belirsizliği tolere etmek, etik davranmak ve psikolojiyi bir disiplin olarak destekleyen değerleri yansıtmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 tanışma klasik ders anlatma
2 kişilik araştırma metotları klasik ders anlatma
3 özellik teorisi ve ilgili araştırma klasik ders anlatma
4 biyolojik perspektif ve ilgili araştırma klasik ders anlatma
5 tekrar klasik ders anlatma
6 gestalt klasik ders anlatma
7 kitaplar ve filmlerle kişilik kuramları klasik ders anlatma
8 vize
9 davranışçı/sosyal öğrenme ve ilgili araştırma klasik ders anlatma
10 hümanistik ve varoluşçu perspektif ve ilgili araştırma klasik ders anlatma
11 hümanistik ve varoluşçu perspektif ve ilgili araştırma klasik ders anlatma
12 davranışçı perspektif klasik ders anlatma
13 bilişsel perspektif ve ilgili araştırma klasik ders anlatma
14 bilişsel davranışçı perspektif I klasik ders anlatma
15 bilişsel davranışçı perspektif II klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Burger, J.M. Personality - 6th edition, Wadsworth Publishing, London, 2010

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Kişilik kavramını açıklar ve kişiliği hakkında temel kavramlar, 1 1͵2
2 kişilik gelişimi açıklar, kişilik kuramlarının ilkeleri açıklar 8 1͵2
3 benzerlikleri açıklar ve kişilik teorileri farklılıklar 8 1͵2
4 kişilik teorileri ve danışmanlık alanında arasındaki ilişkiyi açıklar. 9 1͵2
5 kanıtları ölçmek, belirsizliği tolere etmek, etik davranmak ve psikolojiyi bir disiplin olarak destekleyen değerleri yansıtmak 2 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 25 25
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 7 7
  150