İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

DENEYSEL PSİKOLOJİ : ÖĞRENME
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY205 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrenme psikolojisinin temel ilke, işlem ve kavramları ile öğrenme psikolojisi alanındaki bulguların ve açıklayıcı kuramların öğrenilmesi, bu bilgilerin psikolojinin diğer alt alanlarındaki konularla ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.
İçeriği Bu ders, edimsel ve klasik koşullama süreçlerinin ilkelerinin, belirleyicilerinin ve bu alana ait güncel kuramsal yaklaşımlarla, güncel bulguları kapsamaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Edimsel ve klasik koşullamanın temel ilke ve işlemlerini listeler.
2 Edimsel ve klasik koşullamanın temel ilke ve işlemlerini karşılaştırır.
3 Öğrenme psikolojisinin psikolojinin diğer alt alanlarıyla ilişkisini kurar.
4 Temel ilke ve işlemleri günlük yaşamdaki insan davranışlarını açıklamak için kullanır.
5 Çevrenin davranışlar üzerindeki etkileriyle ilgili araştırma soruları üretir, bu soruları araştırma süreciyle yanotlanabilecek şekilde formule eder.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Öğrenme Psikolojisinin Tarihçesi, Öğrenme tanımı klasik ders anlatma
2 Klasik Koşullama, Temel Kavramlar, Metodoloji ve İşlem Yolları klasik ders anlatma
3 Klasik Koşullama Sürecinin Etkililiğini Belirleyen Faktörler klasik ders anlatma
4 Klasik Koşullamanın Uygulamaları klasik ders anlatma
5 Klasik Koşullamada öğrenilen nedir? Kuramsal Yaklaşımlar klasik ders anlatma
6 Edimsel Koşullama, Temel Kavramlar klasik ders anlatma
7 Edimsel Koşullama, İşlem Yolları klasik ders anlatma
8 Ara sınav
9 Pekiştirme ve Pekiştirme Tarifeleri klasik ders anlatma
10 Ceza ve sönme klasik ders anlatma
11 Edimsel Koşullamada Uyarıcı Kontrolü klasik ders anlatma
12 Edimsel Koşullamanın Uygulamaları klasik ders anlatma
13 Edimsel Koşullamada Öğrenilen Nedir? Kuramsal Yaklaşımlar klasik ders anlatma
14 Gözlem yoluyla öğrenme klasik ders anlatma
15 Gözlem yoluyla öğrenme klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Alıcı, T. (2010). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Palme Yayıncılık.
2 Terry, W. S. (2011). Öğrenme ve Bellek (Çeviri Editörü, Banu Cangöz). Anı Yayıncılık.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Edimsel ve klasik koşullamanın temel ilke ve işlemlerini listeler. 3 1͵2
2 Edimsel ve klasik koşullamanın temel ilke ve işlemlerini karşılaştırır. 5 1͵2
3 Öğrenme psikolojisinin psikolojinin diğer alt alanlarıyla ilişkisini kurar. 3 1͵2
4 Temel ilke ve işlemleri günlük yaşamdaki insan davranışlarını açıklamak için kullanır. 3 1͵2
5 Çevrenin davranışlar üzerindeki etkileriyle ilgili araştırma soruları üretir, bu soruları araştırma süreciyle yanotlanabilecek şekilde formule eder. 5 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 25 25
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 7 7
  150