İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY222 Bahar 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Yrd. Doç. Dr. Derya Deniz Kanan
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, psikolojinin ve bilişsel işlevlerin beyinsel ve fizyolojik temellerini tanımak, davranışlarımız ve beyin arasındaki ilişkileri öğrenmektir.
İçeriği Bu ders öğrencilerin davranışın fizyolojik temelini anlamalarına yöneliktir. Derste ele alınacak tartışma konuları sinir sisteminin moleküler, hücresel ve sistem düzeyindeki işlevi ve yapısıdır. Yönetici işlevlerimiz: Düşüncelerin ve belleğin kontrolü, öngörü, içgörü, yargı, soyutta düşünme, dikkat, inisiyatif, motivasyon, çeldiricilere direnç. Dominant hemisfer sendromları, apraksiler, dikkatin mekana dağılımı, el tercihi, agnoziler ele alınacak konulardır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 İnsan beyninin evrim içinde gelişmesini ve getirdiği kazançları tanımak
2 Anne karnından-ileri yaşlara beyin gelişimini öğrenmek
3 Dış ve İç çevrelerde oluşan değişiklikleri nasıl algıladığımızı ve bunlara uygun tepkileri nasıl hazırladığımızı – nasıl uyguladığımızı öğrenmek
4 Yüksek mental işlevlerimizi/Bilişsel işlevlerimizi tanımak
5 Bunlardaki bozulmaların, günlük hayata ve kliniğe nasıl yansıdığını öğrenmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Psikoloji ve fizyolojinin ilişkisi. Canlı ve Çevresi. Alıcı organ/Karar organı/Tepki organi. Sinir sisteminin çevreyle etkileşim içinde gelişimi, evrimi.
2 İnsan sinir sisteminin organizasyonu. Merkez sinir sisteminin koruyucu yapıları
3 Çevresel sinir sistemi. Omurilik ve Kafa çiftleri.
4 BEYİN: alt beyin- orta beyin- ön beyin yapıları ve işlevleri
5 Beynin yapısal özellikleri, Sinir hücreleri, uzantıları. Sinirsel İletişim’e giriş
6 Nöronal Uyarılma ve İleti
7 Sinaptik İleti
8 Ara sınav
9 Beynin yaşam süresince gelişimi-doğum öncesi beyin gelişimi
10 Doğum sonrası dönemde beyin gelişimi-yaşlanan beyin
11 Duyu Sistemi-Hareket Sistemi
12 4 Beyin lobu ve İşlevleri - Yönetici İşlevler ve bozulmaları
13 Hormon salgısının hipotalamik hipofizer kontrolü
14
15
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 İnsan beyninin evrim içinde gelişmesini ve getirdiği kazançları tanımak 1͵2
2 Anne karnından-ileri yaşlara beyin gelişimini öğrenmek 1͵2
3 Dış ve İç çevrelerde oluşan değişiklikleri nasıl algıladığımızı ve bunlara uygun tepkileri nasıl hazırladığımızı – nasıl uyguladığımızı öğrenmek 1͵2
4 Yüksek mental işlevlerimizi/Bilişsel işlevlerimizi tanımak 1͵2
5 Bunlardaki bozulmaların, günlük hayata ve kliniğe nasıl yansıdığını öğrenmek 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 5 5
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 5 10
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 5 5
16 Son Sınav 1 2 2
  108