İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

SOSYAL PSİKOLOJİ II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY202 Bahar 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı bu dersin temel amacı, diğer kişi ve kişiler arası ilişkilerin etkileri ile şekillenen insan davranışlarını analiz etmek, ve tanıyarak kendini ve başkalarını daha iyi bir anlayışa sahip günlük hayatta bu etkileri kullanmak.
İçeriği Bu ders kim olduğumuz, diğerlerinin ve içinde bulunduğumuz grupların kişiliğimizi ve kendiliğimizi nasıl şekillendirdiği ve sosyal varlıklar olarak etkileşimlerimiz hakkındadır. Ancak, etkileşim varlıklar arasında bir süreç, iki taraflı bir yoldur. Dolayısıyla, yalnızca bizim nasıl etrafımızdaki dünya tarafından şekillendiğimiz değil, bizim etrafımızdakileri ve içinde bulunduğumuz grupları nasıl şekillendirdiğimiz üzerinedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Sosyal psikolojideki kişilerarası, grup ve gruplararası süreçleri içeren konularını inceler.
2 Sosyal psikolojinin bu konularını başlıca kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde tartışır.
3 Bu ders kapsamında incelenen konuların araştırılması için hangi sosyal psikoloji araştırma yöntemlerinin kullanılabileceğini tartışır
4 Sözü edilen konular hakkında araştırma makalelerini okuyarak sosyal psikolojik yaklaşımları ışığında yorumlar.
5 kanıtları ölçmek, belirsizliği tolere etmek, etik davranmak ve psikolojiyi bir disiplin olarak destekleyen değerleri yansıtmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 saldırganlık, saldırganlık kuramları sunum ve tartışma
2 çekim ve yakınlık, kuramlar sunum ve tartışma
3 aşk, sevgi, evlilik, boşanma sunum ve tartışma
4 yardım etme, yardım etmeye ilişkin kuramlar sunum ve tartışma
5 çatışma ve uzlaşma sunum ve tartışma
6 çatışma çözme, öfke kontrolü sunum ve tartışma
7 klinikte sosyal psikoloji sunum ve tartışma
8 vize
9 mahkemelerde sosyal psikoloji sunum ve tartışma
10 önyargı ve klişeler, önyargının bilişsel kökleri sunum ve tartışma
11 sosyal psikoloji ve sürdürülebilir gelecek sunum ve tartışma
12 yapay zeka, akıllı toplum ve sosyal psikoloji sunum ve tartışma
13 eleştirel sosyal psikoloji, deneysel sosyal psikoloji, kökenleri, farklılıkları sunum ve tartışma
14 sosyal temsiller, gerçekliğin sosyal inşası sunum ve tartışma
15 benlik ve kimlik sunum ve tartışma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 I. A. Horowitz, K. S. Bordens; Social Psychology, Mayfield Publishing Company, California, 1995
2 Myers, D. (2015) Social Psychology, Mc Graw Hill Pub.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Sosyal psikolojideki kişilerarası, grup ve gruplararası süreçleri içeren konularını inceler. 1 1͵2
2 Sosyal psikolojinin bu konularını başlıca kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde tartışır. 1 1͵2
3 Bu ders kapsamında incelenen konuların araştırılması için hangi sosyal psikoloji araştırma yöntemlerinin kullanılabileceğini tartışır 1 1͵2
4 Sözü edilen konular hakkında araştırma makalelerini okuyarak sosyal psikolojik yaklaşımları ışığında yorumlar. 3 1͵2
5 kanıtları ölçmek, belirsizliği tolere etmek, etik davranmak ve psikolojiyi bir disiplin olarak destekleyen değerleri yansıtmak 3 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 25 25
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 7 7
  150