İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I: BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUK
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY213 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Dersin genel amacı, genel kavramlar, kuramlar, dönemler ve gelişim psikolojisinin rolleri hakkında genel bir bilgi vermektir.
İçeriği Gelişim psikolojisi doğumdan ölüme kadar insan gelişinin incelenmesidir. Bireyin fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal olgunluğa ulaşması süreci ve bu konudaki kuramlar üzerinde özelikle durulacaktır. Bu derste bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi ele alınacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Gelişimde önemli süreçleri, dönemleri ve konuları tanımlar.
2 Gelişimde yaşam boyu bakış açısının ayırıcı özelliklerini özetler.
3 İnsan gelişimiyle ilgili temel kuramları açıklar.
4 Yaşam boyu gelişim araştırmalarının nasıl yapıldığını açıklar.
5 Evrimsel bakış açısını, gelişimin genetik temellerini ve kalıtım-çevre tartışmasını açıklar.
6 Gelişim dönemlerine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal değişiklikleri açıklar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 tarih, teori ve metodlar klasik ders anlatma
2 kalıtım ve kavrama klasik ders anlatma
3 doğumöncesi gelişim klasik ders anlatma
4 doğum ve yeni doğan bebek klasik ders anlatma
5 bebeklik: fiziksel gelişim klasik ders anlatma
6 bebeklik: bilişsel gelişim klasik ders anlatma
7 ahlaki gelişim: din ve değerler klasik ders anlatma
8 vize
9 bebeklik: sosyal ve duygusal gelişim klasik ders anlatma
10 erken çocukluk: fiziksel gelişim klasik ders anlatma
11 erken çocukluk: bilişsel gelişim klasik ders anlatma
12 erken çocukluk: sosyal ve duygusal gelişim klasik ders anlatma
13 çocukluk: fiziksel gelişim klasik ders anlatma
14 çocukluk: bilişsel gelişim klasik ders anlatma
15 çocukluk: sosyal ve duygusal gelişim klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 "Spencer A. Rathus, Childhood and Adolescence; Voyages in Development, 2008. ISBN-13: 978-0-495-90408-3 "
2 Essentials of human development a life-span view, Robert V. Kail, John C. Cavanough, 2017
3 Yaşam Boyu Gelişim, John W. Santrock, 2012.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Gelişimde önemli süreçleri, dönemleri ve konuları tanımlar. 3 1͵2
2 Gelişimde yaşam boyu bakış açısının ayırıcı özelliklerini özetler. 1 1͵2
3 İnsan gelişimiyle ilgili temel kuramları açıklar. 1 1͵2
4 Yaşam boyu gelişim araştırmalarının nasıl yapıldığını açıklar. 1 1͵2
5 Evrimsel bakış açısını, gelişimin genetik temellerini ve kalıtım-çevre tartışmasını açıklar. 7 1͵2
6 Gelişim dönemlerine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal değişiklikleri açıklar. 7 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 25 25
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 7 7
  150