İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
HIS102 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Ercan BOLAT
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Yaşanan geçmişi inceleyip araştırarak; dünümüzü bilmek, geleceğimizi nasıl kuracağımız konusunda bizlere yol gösterici olur. Geçmişini bilmeyen toplumların, gelecekleri aydınlık ve başarılı olamaz. Tarihsel gelişmeleri, sebepleri ile birlikte ele alıp değerlendirmek gerekir. Tarihsel olaylar, olayın geçtiği dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile yakından ilgilidir. Bu değerler incelenmeden, aralarındaki ilişki araştırılmadan tarihsel olayların gerçekçi olarak değerlendirilmesi söz konusu olamaz. Bugünkü olanaklarla tarihsel olaylara bakıp değerlendirmek tarih bilimi ile bağdaşmaz. Türk İnkılabının hangi tarihi koşullar içinde gerçekleştirildiğini bilmek gerekir ki varoluşumuzun mucizesini kavrayabilelim.
İçeriği Üniversite gençliğine millet ve vatan sevgisini aşılayarak Atatürk ilkelerine bağlı: Atatürkçü gençler olarak yetişmelerini sağlamak, demokrasi bilinçlerini geliştirerek, çağdaş demokratik yönetim düzeyine hangi aşamalardan geçerek ulaştığımızı kavratmaktır. Türk gençlerine, günümüzün ve geleceğin sorunlarını Atatürkçü yaklaşımla çözüm önerileri getirecek tutum, davranış ve yeteneği kazandırarak vatandaşlık bilinci, demokrasiye olan inançlarını güçlendirmektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Milli Mücadele`nin başlamasını sağlayan nedenler, işgallere karşı başlatılan mücadele ile isyan bildirgesi olan Amasya Genelgesi`nin önemini kavramak.
2 Ulusun çeşitli bölgelerinde başlatılan Kuva-yı Milliye hareketi, kongreler ile yeni Türk Devleti`nin ilk organı olan TBMM`nin kurulmasının önemini kavramak.
3 Topyekün direncin Sakarya Muharebesi ve sonrasında Büyük Taarruz`la zaferle sonuçlanmasının altındaki vatan sevgisini anlamak.
4 Yıllardır savaşan, savaşlarda yenilen, geri çekilen bir ülkede üretimin tamamen durduğu; olayları sadece tevekkülle seyreden milletimize, dünyanın en donanımlı uluslarına ve ordularına karşı mücadele bilincini kazandıran liderin hangi özellikleri olduğu.
5 Medeni bir dünyada yaşamak için Atatürk İnkılabının tarihsel anlamını kavrayarak gençlerimize tarih bilinci aşılıyarak özgüvenlerini geliştirmek,
6 Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan; bu ilke ve devrimleri hayat felsefesi haline getiren, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, analitik düşünceyi benimsemiş, bilimin yol göstericiliğine inanan gençler yetiştirmek,
7 1923-1930 Döneminde yaşanan siyasi gelişmeler ve inkılapların önemini kavramak
8 1930 ve sonrası yaşanan siyasi gelişmelerin günümüz Türkiye`sine kadar uzanan siyasi dönüşümünü anlamaya çalışmak.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Lozan Konferansının Değerlendirilmesi, Lozan'da Çözümlenemeyen Meseleler Asenkron
2 Atatürk Dönemi İç Politika (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması) Asenkron
3 Atatürk Dönemi Türk Devrimi (Siyasal Alanda Yapılan Devrimler ve Gelişmeler) Asenkron
4 Atatürk Dönemi Türk Devrimi ( Hukuk Alanında Sağlık Alanında Yapılan Devrimler) Asenkron
5 Atatürk Dönemi Türk Devrimi (Eğitim ve Kültür alanında Yapılan Devrimler): Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri) Asenkron
6 Ekonomi Alanında Yapılan Devrimler: İzmir İktisat Kongresi, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, I. Beş Yıllık Kalkınma Programı Asenkron
7 Ara Sınav Çevrimiçi
8 Atatürk Dönemi Türk Devrimi (Gündelik Yaşama Dair Düzenlemeler) Asenkron
9 Mustafa Kemal Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Asenkron
10 Atatürkçü Düşünce Sistemi Çerçevesinde Atatürk İlkeleri ve Bütünleyici İlkeleri Asenkron
11 Atatürk’ün Ölümünden Sonra Türkiye Cumhuriyeti ve Gelişmeler Asenkron
12 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİ (1939-1945) Asenkron
13 I. Dünya Savaşı Sonu ve Türkiye’deki Gelişmeler: Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, Demokrat Partinin Kuruluşu ve 1960 Askeri Darbesi Asenkron
14 1960 Askeri Darbesi Sonrası Genel Seçimleri ve Sonrasındaki Gelişmeler Koalisyon Hükümetleri Dönemi Asenkron
15 Final Çevrimiçi
16

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi Temel Kaynak
2 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ortak Ders Kitabı Yardımcı Kaynak
3 Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Atatürk İlke ve İnkılapları Ders Kitabı Yardımcı Kaynak
4 Türkiyenin Yakın Tarihi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Ders Kitabı, Komisyon Yardımcı Kaynak

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Milli Mücadele`nin başlamasını sağlayan nedenler, işgallere karşı başlatılan mücadele ile isyan bildirgesi olan Amasya Genelgesi`nin önemini kavramak. 18 1͵2
2 Ulusun çeşitli bölgelerinde başlatılan Kuva-yı Milliye hareketi, kongreler ile yeni Türk Devleti`nin ilk organı olan TBMM`nin kurulmasının önemini kavramak. 18 1͵2
3 Topyekün direncin Sakarya Muharebesi ve sonrasında Büyük Taarruz`la zaferle sonuçlanmasının altındaki vatan sevgisini anlamak. 18 1͵2
4 Yıllardır savaşan, savaşlarda yenilen, geri çekilen bir ülkede üretimin tamamen durduğu; olayları sadece tevekkülle seyreden milletimize, dünyanın en donanımlı uluslarına ve ordularına karşı mücadele bilincini kazandıran liderin hangi özellikleri olduğu. 18 1͵2
5 Medeni bir dünyada yaşamak için Atatürk İnkılabının tarihsel anlamını kavrayarak gençlerimize tarih bilinci aşılıyarak özgüvenlerini geliştirmek, 18 1͵2
6 Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan; bu ilke ve devrimleri hayat felsefesi haline getiren, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, analitik düşünceyi benimsemiş, bilimin yol göstericiliğine inanan gençler yetiştirmek, 18 1͵2
7 1923-1930 Döneminde yaşanan siyasi gelişmeler ve inkılapların önemini kavramak 18 1͵2
8 1930 ve sonrası yaşanan siyasi gelişmelerin günümüz Türkiye`sine kadar uzanan siyasi dönüşümünü anlamaya çalışmak. 18 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 10 1 10
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 7 2 14
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 1 1 1
10 Ödev 1 1 1
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 1 1
  60