İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

SOSYOLOJİYE GİRİŞ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY106 Bahar 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr. Öğr. Üyesi Özge Çopuroğlu
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Ders sosyolojik kavram, kuram, yöntem ve araştırma bulgularının yanı sıra, sosyolojik prensipleri, bakış açıları ve uygulamaları bilgi ve anlayış ile öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçeriği Bu ders bir dünyayı anlama biçimi olarak sosyolojiye bir giriştir. Sosyoloji, sosyal, politik ve ekonomik olguları sosyal yapı, sosyal güçler ve grup ilişkileri bağlamında inceleyen bir disiplindir. Bu derste amacım sosyalleşme, kültür, bilginin sosyal yapılanması, eşitsizlik, ırk ve etnik ilişkiler, yoksulluk ve politik sosyoloji gibi temel sosyoloji konuları üzerinde yoğunlaşarak sosyoloji disiplinini size tanıtmaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 toplumun organizasyonu, amaç ve özelliklerini tanımak gerekir
2 bir alan olarak ne içerdiğini sosyoloji belirlemek ve sosyal etkinlikler, sosyal ve tarihsel güçler tarafından nasıl şekillendiğini, çağdaş, sosyal dahil, sosyolojik bulguları ve gündelik yaşam arasındaki ilişkiyi yorumlamak
3 biyolojik hem de sosyal / kültürel faktörler insan olarak bizim gelişim ve sosyalleşme nasıl etkilediğini tanımak , kültürel ve siyasi konular.
4 Farklı sosyolojik perspektifleri açıklar
5 Toplumsal olayları sosyolojik olarak yorumlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Sosyoloji Tarihi ve Sosyolojiye Giriş Senkron ve Asenkron
2 Sosyolojik Hayal Gücü ve Sosyal Kuramlar Senkron ve Asenkron
3 Bilimsel Sosyoloji Senkron ve Asenkron
4 Kültür Senkron ve Asenkron
5 Sosyalleşme ve Toplum ve Gruplar Senkron ve Asenkron
6 Sapkınlık Suç Senkron ve Asenkron
7 Ara Sınav Senkron ve Asenkron
8 Tabakalaşma Çevrimiçi
9 Cinsiyet Senkron ve Asenkron
10 Irk ve Azınlık Senkron ve Asenkron
11 Aile ve Eğitim Senkron ve Asenkron
12 Nüfus Senkron ve Asenkron
13 Kentleşme Senkron ve Asenkron
14 Din ve Kolektif Davranışlar Senkron ve Asenkron
15 Son Sınav Senkron ve Asenkron
16

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Anthony Giddens & Philip W. Sutton, Sosyoloji (8. Edisyon), Kırmızı Yayınları.
2 Anthony Giddens, Sosyoloji Başlangıç Okumaları, Say Yayınları.
3 Anthony Giddens & Philip W. Sutton, Sosyolojide Temel Kavramlar, Phoenix Yayınevi.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 toplumun organizasyonu, amaç ve özelliklerini tanımak gerekir 2 1͵2
2 bir alan olarak ne içerdiğini sosyoloji belirlemek ve sosyal etkinlikler, sosyal ve tarihsel güçler tarafından nasıl şekillendiğini, çağdaş, sosyal dahil, sosyolojik bulguları ve gündelik yaşam arasındaki ilişkiyi yorumlamak 2 1͵2
3 biyolojik hem de sosyal / kültürel faktörler insan olarak bizim gelişim ve sosyalleşme nasıl etkilediğini tanımak , kültürel ve siyasi konular. 7 1͵2
4 Farklı sosyolojik perspektifleri açıklar 2 1͵2
5 Toplumsal olayları sosyolojik olarak yorumlar 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 25 25
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 7 7
  150