İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

TÜRK DİLİ I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
TUR101 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Sultan Şehmus ÖZDEMİR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Türk Dili Bölümü, Rektörlüğe bağlı servis dersi veren bir bölümdür. Üniversitemiz ön lisans ve lisans öğrencilerine Türk Dili dersi verir. Yükseköğrenimini tamamlamış her gencin ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmesi, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazanması, öğretimde birleştirici bir dilin hâkim kılınması ve ana dili bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesi amacını taşımaktadır.
İçeriği Dünya Dil Grupları, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçenin Yayılma Alanları, Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları, Dilekçe, Türkçenin Ses Özellikleri, Türkçede Ses Olayları, Yazılı Anlatım, Anı Türü

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilir.
2 Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazanır.
3 Türkçenin ses özelliklerini açıklar ve örneklendirir.
4 Türkçenin yapı özelliklerini açıklar ve örneklendirir.
5 Değişik metin türlerini okur ve değerlendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Dünya Dil Gurupları, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçenin Yayılma Alanları Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
2 Noktalama İşaretleri Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
3 Noktalama İşaretleri Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
4 Yazım Kuralları Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
5 Yazım Kuralları Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
6 Dilekçe Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
7 Türkçenin Ses Özellikleri Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
8 Ara Sınav
9 Türkçede Ses Olayları Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
10 Yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları) Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
11 Düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları) Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
12 Metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık) Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
13 Anlatım Türleri, Metin Yazma Süreci (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma) Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
14 Metin yazma (bilgilendirici-açıklayıcı- betimleyici metin yazma) Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
15 Metin yazma (tartışmacı - ikna edici metin yazma) Gözlem, Gösteri, Sunuş, Buluş, Sergi
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri Zorunlu Kaynak (Zeynep Korkmaz, Ahmet B.Ercilesun, Necat Birinci), Ekin Yayınları
2 Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri Zounlu Kaynak Yargı Yayınevi
3 Üniversiteler İçin Türk Dili Yardımcı Kaynak Prof. Dr. Muharrem Ergin, Bayrak Yayınları
4 Yazım Kılavuzu Yardımcı Kaynak TDK

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilir. 7͵8͵12 1͵2
2 Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazanır. 7͵12͵13 1͵2
3 Türkçenin ses özelliklerini açıklar ve örneklendirir. 5͵6͵7͵8 1͵2
4 Türkçenin yapı özelliklerini açıklar ve örneklendirir. 7͵8͵9 1͵2
5 Değişik metin türlerini okur ve değerlendirir. 7͵8͵12 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 2 2 4
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 6 6
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 6 6
16 Son Sınav 1 1 1
  60