İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

PSİKOLOJİYE GİRİŞ I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY101 Güz 3 0 3 6

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof.Dr. Kamuran Elbeyoğlu
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu ders kapsamında psikolojiye ilişkin giriş niteliğinde temel bilgi, süreç ve kavramların öğrenciye aktarılması hedeflenmektedir. Dersin temel amacı insan davranışı ve bilişsel süreçlerine yönelik Psikoloji alanında yürütülmüş araştırma bulgularını ve geliştirilmiş kuramların temel önermelerini öğrencilerle paylaşmaktır.
İçeriği Bu ders, psikolojinin tarihi, tanımı ve temel bilim çalışması yapan alt dallarının ilgi alanları ve yaklaşımlarını içerir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Psikolojiyi tanımlar.
2 Psikoloji tarihini bilir.
3 Psikoloji ekollerini sayar.
4 Psikolojinin araştırma yöntemlerini bilir
5 Psikolojinin alt alanlarını bilir.
6 Fizyolojik psikolojinin ve öğrenme psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımlarını söyler.
7 Duyum ve algı psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımlarını söyler. Farklı bilinç hallerinin neler olduğunu söyler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 psikolojiye giriş, psikolojinin felsefi temelleri sunum ve tartışma
2 davranışın evrimsel ve biyolojik temelleri sunum ve tartışma
3 sinirbilim ve davranış sunum ve tartışma
4 zihin ve bilinç, uyku ve rüyalar sunum ve tartışma
5 duyum ve algı sunum ve tartışma
6 duyum ve algı sunum ve tartışma
7 bilincin değişen halleri sunum ve tartışma
8 vize
9 bellek süreçleri sunum ve tartışma
10 öğrenmenin temel ilkeleri, klasik koşullanma sunum ve tartışma
11 edimsel koşullanma, öğrenmede bilişsel etkiler sunum ve tartışma
12 bilişsel süreçler sunum ve tartışma
13 problem çözme, karar verme süreçleri sunum ve tartışma
14 zeka ve zeka ölçümü sunum ve tartışma
15 çoklu zeka ve duygusal zeka sunum ve tartışma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Gerrig, R., Zimbardo, P.G. (2013) Psychology and Life, Pearson Pub.
2 Robert S Feldman. ; Understanding Psychology, McGraw-Hill, USA, 2005 ISBN: 0-07-288665-X

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Psikolojiyi tanımlar. 1 1͵2
2 Psikoloji tarihini bilir. 10 1͵2
3 Psikoloji ekollerini sayar. 3 1͵2
4 Psikolojinin araştırma yöntemlerini bilir 2 1͵2
5 Psikolojinin alt alanlarını bilir. 4 1͵2
6 Fizyolojik psikolojinin ve öğrenme psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımlarını söyler. 2 1͵2
7 Duyum ve algı psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımlarını söyler. Farklı bilinç hallerinin neler olduğunu söyler. 5 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 20 20
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 25 25
16 Son Sınav 1 14 14
  150