İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY103 Güz 3 0 3 6

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Doç. Dr. Mehmet Bilgin
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Plan iyi araştırma, araştırma yöntemlerinin güçlü ve sınırlamaları anlamak: Tabii onlar böylece öğrencilere bir aşinalık ve anlayış davranış bilimleri çeşitli araştırma yöntemlerinin sağlamayı amaçlamaktadır.
İçeriği Bu ders psikolojik araştırma teknikleri ve yöntemlerine bir giriş niteliğindedir. Ele alınacak konular araştırma mantığı, çeşitli psikolojik olguların nasıl inceleneceğine karar verirken ele alınması gereken hususlar ve belli konuları çalışırken göz önüne alınması gereken sınırlılıklardır. Araştırmaya içten veya dıştan gelebilecek tehditler ele alınacaktır. Bu hususlarda psikolojideki çeşitli araştırmalardan örnekler verilecektir. Öğrenciler ders notlarının yanı sıra aktif bir şekilde araştırma projeleri hazırlayıp analiz edeceklerdir. Ayrıca öğrenciler araştırma raporu yazmayı da öğreneceklerdir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Bilim kavramını ve işlevlerini tanımlar.
2 Araştırmalarda kullanılan ölçme araçlarını ve bu araçlarda aranan nitelikleri listeler.
3 Bilimsel araştırmaları sınıflandırır.
4 Temel araştırma yöntemlerini tanır.
5 Araştırma problemi ve hipotez kavramlarını açıklar.
6 Örnekleme yöntemlerini betimler.
7 Çeşitli araştırma türlerini birbirinden ayırır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 araştırmaya giriş klasik ders anlatma
2 ders içeriğine giriş ve psikolojik araştırma etiği klasik ders anlatma
3 araştırma için fikir geliştirme klasik ders anlatma
4 araştırma korelasyonu klasik ders anlatma
5 veri analizi ve ölçüm klasik ders anlatma
6 deneysel araştırmaya giriş klasik ders anlatma
7 deneysel araştırmada kontrol problemleri klasik ders anlatma
8 vize
9 deneysel dizayn I klasik ders anlatma
10 deneysel dizayn II klasik ders anlatma
11 "Quasiexperimental dizayna giriş Quasi-Experimental Designs " klasik ders anlatma
12 gözlem ve anket araştırma metotları klasik ders anlatma
13 kritik düşünme ödev sunumları klasik ders anlatma
14 kritik düşünme ödev sunumları klasik ders anlatma
15 kritik düşünme ödev sunumları klasik ders anlatma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 "Goodwin, C. James. Research in Psychology: Methods and Design. NewYork: Wiley, 2007. ISBN-13: 978 0471450085 "

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Bilim kavramını ve işlevlerini tanımlar. 1
2 Araştırmalarda kullanılan ölçme araçlarını ve bu araçlarda aranan nitelikleri listeler. 3
3 Bilimsel araştırmaları sınıflandırır. 8
4 Temel araştırma yöntemlerini tanır. 6
5 Araştırma problemi ve hipotez kavramlarını açıklar. 6
6 Örnekleme yöntemlerini betimler. 12
7 Çeşitli araştırma türlerini birbirinden ayırır. 14
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 18 18
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 14 14
  150