İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

FELSEFEYE GİRİŞ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY105 Güz 3 0 3 6

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof.Dr. Kamuran Elbeyoğlu
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı alt-alanları ile bir alanı olarak "felsefe" tanımlamak felsefi kendi kavram ve problemleri analiz, felsefesi farklı dalları arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve eleştirel kavram ve sorunları değerlendirmek mümkün öğrencilere vermeyi amaçlamaktadır.
İçeriği Bu ders felsefi disiplinlerin, doktrinlerin ve fikirlerin bir özetini vermek yerine felsefi düşünmeye bir giriş niteliğindedir. Bilgi olanaklı mıdır? Bilgi akıldan mı yoksa deneyden mi gelir? Varlığın özü maddesel mi yoksa tinsel midir? İnsan eylemleri belirlenmiş midir özgür müdür? Niye kötülük vardır? Ahlaki normlar göreli midir mutlak mıdır? Tanrı var mıdır? gibi sorular üzerinde duracağımız gibi felsefecileri deneyimlerini ve üzerinde yaşadığımız dünyayı anlamak için kullandıkları kavramları (varlık, töz, adalet, a priori, a posteriori, koşullu, zorunlu, deneysel, vs.) tartışacağız.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Bir felsefi sorunun ne olduğunu öğrenirler.
2 Felsefi metinleri nasıl çözümleyebileceklerini öğrenirler.
3 Felsefi konularda eleştirel bir bakışı edinirler.
4 Kuramsal ve pratik sorunlara dair yorumlama becerilerini geliştirebilirler.
5 kanıtları ölçmek, belirsizliği tolere etmek, etik davranmak ve psikolojiyi bir disiplin olarak destekleyen değerleri yansıtmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 felsefe nedir? sunum ve tartışma
2 felsefe nedir? sunum ve tartışma
3 Antik çağ paradigması sunum ve tartışma
4 Antik Çağda ontoloji sunum ve tartışma
5 Antik Çağda etik sunum ve tartışma
6 Orta Çağ paradigması sunum ve tartışma
7 orta Çağda ontoloji sunum ve tartışma
8 vize
9 Orta Çağda etik sunum ve tartışma
10 Modern Çağ paradigması sunum ve tartışma
11 Modern Çağda ontoloji sunum ve tartışma
12 Modern Çağda etik sunum ve tartışma
13 Postmodern Çağ paradigması sunum ve tartışma
14 Postmodern ontoloji sunum ve tartışma
15 Postmodern etik sunum ve tartışma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Ferry, Luc. (2017) Gençler için Batı Felsefesi, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara.
2 Hoffmann, Phillip, Nothing So Absurd: An Invitation to Philosophy, Broadview Pres, Canada, 2003. 1-55111-408-9.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Bir felsefi sorunun ne olduğunu öğrenirler. 3
2 Felsefi metinleri nasıl çözümleyebileceklerini öğrenirler. 1
3 Felsefi konularda eleştirel bir bakışı edinirler. 4
4 Kuramsal ve pratik sorunlara dair yorumlama becerilerini geliştirebilirler. 3
5 kanıtları ölçmek, belirsizliği tolere etmek, etik davranmak ve psikolojiyi bir disiplin olarak destekleyen değerleri yansıtmak 2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 18 18
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 14 14
  150