Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Kurumları İşletmeciliği ( Tezli )

Kuruluş Bilgileri
Fakültemizde,Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece
İşletmeciliği Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlara Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Toros Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili
Sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans programının amacı, öğrencilere hem araştırmada hem yönetimde başarılı bir kariyer için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans programı ile akademik kariyer olanakları öğrencilere sunulmaktadır. Bu program mezunları, özel ve kamu sektörlerinde iş olanakları bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Toros Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezli yüksek lisans programını erken bitirme süresi üç yarıyıldan az olamaz. Mezuniyet için öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan en az yedi dersini alarak derslerini başarmış olması, aldığı tüm derslerinin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75 olması, seminer dersini ve tez sınavını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünde, 1 Doçent ve 3 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Bölümde tüm öğretim üyelerinin bilgisayarı ve her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Dersliklerden bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmış, projeksiyon ve slayt makinelerinin kullanımı mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca, bölüm Farabi, Erasmus gibi yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin dâhil olduğu değişim programları sunmaktadır

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Doç. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üye. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU
Adres Toros Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, Bahcelievler Merkez Kampusu
Posta Kodu 33140
Telefon +90324 325 33 00
Fax +90324 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=135
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir